Nasze fatimskie nabożeństwa

,,JESTEM MATKĄ BOSKĄ RÓŻAŃCOWĄ…”

 

W sobotę, 2 października, nasi wierni parafianie po raz ostatni w tym roku zgromadzili się na nabożeństwie fatimskim. Przez sześć kolejnych miesięcy – od maja do października – zawsze w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach wieczornych, czciciele Maryi zbierali się najpierw na mszy św. z kazaniem, po czym z różańcem w ręku, śpiewem na ustach i figurą Matki Bożej Fatimskiej wyruszali w procesji Maryjnej.   Każdorazowo przybywał do nas zaproszony kapłan, który przewodniczył Eucharystii i wygłaszał kazanie, w którym przybliżał wiernym postać Maryi oraz historię objawień w poszczególnych miesiącach. Także przez modlitwę różańcową czciciele rozważali życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla zbawienia ludzi stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nich na krzyżu. W naszej parafii, na koniec każdego czuwania modlitewnego zgromadzeni odśpiewywali apel Jasnogórski.

Trzeba nam dziś zapału na wzór małej Hiacynty, która w ostatnich dniach swego życia tak mówiła do Łucji: ,,Już niedługo pójdę do nieba. Ty tu zostaniesz, aby ludziom powiedzieć, że Bóg chce wprowadzić nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Kiedy nadejdzie czas, aby o tym mówić, nie kryj się. Powiedz wszystkim ludziom, że Bóg daje nam łaski za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, że niech Ją o nie proszą, że Serce Jezusa chce, aby obok Niego czczono Niepokalane Serce Maryi”

Uczestnicząc w tym nabożeństwie pierwszosobotnich mogliśmy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi wyrządzone przez ludzi.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Kapłanom, którzy przyjęli zaproszenie i co miesiąc prowadzili nabożeństwo oraz wygłaszali Słowo Boże i wspólnie z nami modlili się. Dziękujemy również wszystkim osobom, które gromadziły się co miesiąc, aby wypraszać łaski oraz dziękować Matce Bożej Fatimskiej.

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.