Chrzest Święty

Dokumenty potrzebne do Chrztu Świętego dziecka:

 • metryka urodzenia dziecka z USC
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii, zaświadczenie od proboszcza ich zamieszkania, zezwalające na dopuszczenie do podjęcia funkcji chrzestnego
 • jeśli rodzice nie mieszkają na terenie parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania

By móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego należy:

 • być wyznaczonym przez rodziców dziecka lub tego kto ich zastępuje.
 • MIEĆ ZAŚWIADCZENIE Z PARAFII NA KTÓREJ MIESZKA CO NAJMNIEJ PÓŁ ROKU.
 • posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • mieć ukończony szesnasty rok życia
 • być katolikiem, po I Komunii św.,  i po bierzmowaniu.
 • być wierzącym i praktykującym
 • nie być ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 • być wolnym od jakichkolwiek przeszkód; np. konkubinat.

Dodatkowe informacje:

 • rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu w kancelarii parafialnej, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem Chrztu
 • do obrzędu Chrztu wymagana jest świeca i biała szata
 • informacje nt. Chrztu osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej

Brak możliwości komentowania.