Małżeństwo

I spotkanie – najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu
należy zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonego lub narzeczonej), z kompletem wymaganych dokumentów:

 • Dowody osobiste narzeczonych
 • Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny tzn. nie starszy niż sześć miesiący)
 • Akt bierzmowania
 • Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w Poradni dla Narzeczonych.
 • Poradnie działające w Kolbuszowej Fara I niedziela miesiąca o 7.30, Kolbuszowa św. Alberta II niedziela miesiąca o 16.00
 • W wypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy do biura parafialnego dostarczyć z Urzędu Stanu Cywilnego wniosek konkordatowy (ważny tylko pół roku, licząc do daty ślubu)
 • Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt; w wypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu małżonka

II spotkanie – nie później niż dwa tygodnie przed ślubem
należy dostarczyć:

 • Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi z parafii narzeczonych
 • Dane świadków (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)
 • Poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi

Brak możliwości komentowania.