Dziewczęca Służba Maryjna

Dziewczęca Służba Maryjna

 1. Formacja Dziewczęcej Służby Maryjnej polega na uczestnictwie w cotygodniowych spotkaniach, na których razem z Księdzem Proboszczem modlimy się i odkrywamy treść Ewangelii poprzez pracę w grupach, śpiew czy tematyczne pogadanki. Obowiązkiem każdej z nas jest przychodzenie na każde cotygodniowe spotkanie. Nie ma czegoś takiego, że boli mnie głowa, kolano itp. Jeśli zapisujesz się do DSM-u, to twoim obowiązkiem jest przychodzenie i branie udziału we wszystkim co organizuje DSM tak samo, jak chodzisz np. do szkoły. Podczas spotkania mamy włączać się w rozmowę na tematy omawiane wraz z księdzem, natomiast starajmy się nie przeszkadzać i zawsze słuchać księdza lub osoby, która w danym momencie prowadzi spotkanie, czyta fragment Ewangelii lub jakiegoś artykułu. Podczas spotkania nie używajmy także telefonów, ponieważ jest to lekceważenie Pana Jezusa, który jest pośród nas oraz księdza i siebie nawzajem.
 2. Dziewczęca Służba Maryjna to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Wpatrzone w Jej przykład mamy uczyć się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, gorliwie kochać i poznawać Matkę Najświętszą, modlić się do Niej i Ją naśladować i tak jak Ona „służyć” Panu Jezusowi i Kościołowi. Aby należeć do DSM-u trzeba tylko chcieć coś z siebie dać – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom. Najważniejsze są chęci, których w dzisiejszych czasach najbardziej brakuje.
 3. Dziewczęca Służba Maryjna tworzy wspólnotę dziewcząt, które w Kościele mają swoje funkcje i różne zadania. Obowiązkiem każdej członkini jest:
  1. udział w Mszy Świętej w niedzielę oraz w różne uroczystości i święta;
  2. obstawianie mszy świętych oraz śpiewanie psalmu nie tylko na różnych uroczystościach, w różne święta czy niedziele, ale także w tygodniu w zwykłe dni, (np. piątek, sobota, kiedy nikt nie ma zadania na drugi dzień) po wcześniejszym uzgodnieniu z pozostałymi członkiniami (tak, by każdy był poinformowany o tym, że śpiewamy);
  3. udział w inicjatywach organizowanych przez DSM, takich jak montaże słowno – muzyczne z różnych okazji (np. na Dzień Chorego, Imieniny Maryi, prowadzenie Drogi Krzyżowej, Różańca, Nabożeństwo Fatimskie);
  4. gorliwa modlitwa;
 4. Zarówno na spotkaniach, na śpiewaniu psalmu, jak i na różnych inicjatywach organizowanych przez DSM, jest sprawdzana obecność. Jeśli ktoś przychodzi na nie, otrzymuje +2 punkty, a jeśli jest nieobecny otrzymuje – 3 punkty.
 5. Każda członkini powinna pomagać bliźnim, żyć w łasce uświęcającej, brać czynny udział w Eucharystii (w śpiewie i w różnych modlitwach), pogłębiać swoją wiedzę religijną, być apostołem wśród otoczenia (mamy dawać przykład swoim życiem, nie wstydzić się tego, że należymy do DSMu), mamy się nie kłócić, ale łagodzić spory, rozmawiać ze sobą.
 6. Jako członkinie DSMu mamy także wiernie wypełniać „5 zadań”, które brzmią następująco:
  1. Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców, wychowawców, katechetów.
  2. Będę starać się, aby w mojej grupie zawsze panowała zgoda i miłość.
  3. Będę nieść radość zwłaszcza tam, gdzie są ludzie smutni, samotni, cierpiący.
  4. Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  5. Będę umacniać swoją przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.
 7. Codziennie przy pacierzu, każda członkini DSMu ma odmawiać modlitwę ofiarowania:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.

Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.

Gdy przeto Twoją jestem o dobra Matko,

Broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen.

 

Jak włączyć się do DSM ?  Nic prostszego!

Wystarczy tylko chcieć coś z siebie dać.

Komu? – Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom.

Zgłosić swoją gotowość i przyjść na spotkanie.

Zachęcam wszystkie chętne dziewczynki do przyłączenia się do nas!

Jako Przewodnicząca Grupy DSM w naszej Parafii – zapraszam serdecznie!  Natalia

 

Naszymi patronkami są: Najświętsza Maryja Panna i św. Maria Goretti.

Brak możliwości komentowania.