Wypominki Roczne 2021 w parafii św. Józefa w Przedborzu część III

Wypominki Roczne 2021 w parafii św. Józefa w Przedborzu część III
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, których śmierć zabrała z tej ziemi. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie.                                                                                                 

Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy zmarłych; kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, ks. Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Józef Półchłopek, ks. Stanisław Jaworski, ks. Jacek, ks. Marek, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Wacław, ks. Mieczysław, ks. Tomasz, ks. Tadeusz Porzuczek;  oraz zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych; Kołodziej Jan, Katarzyna, Harasińska Stefania, Wincenty, Snopkowska Maria, Władysław// Opiela Emila, Józef, Wojciechowski Władysław, Aniela, Walawko Ludwika, Sitko Adela, Władysław, Fijał Wanda, Władysława Ryskala// Sitko Jan, Stefania, Staroń Józefa, Józef, Żądło Adam, Rozalia, Świder Tadeusz// Gąsior Janusz, Żądło Aleksandra, Władysław// Mycek Janina, Józef, Wolak Anna, Józef// Rozmus Bronisław, Stefania, Mikołaj, Kowalska Zofia// Saj Józef, Eugenia, Piekarska Weronika, Jan, Zielińska Czesława, Zielińska Aniela, Stanisław, Saj Antoni, Józefa// Szędzioł Józefa, Stanisław// Jan, Joanna, Wiesław Wiktor, Stanisława, Ludwik Grabowski// Źródło Zofia, Jan, Krok Rozalia, Jan, Marian, Bartuś Katarzyna, Napora Helena, Władysław// Aleksander, Józef Polek, Julia, Władysław Polek, Maria, Józef Darłak i zmarli z rodziny Darłaków// Sarama Piotr//Haracz Józef, Józefa, Sarama Michał, Ludwika, Stefania// Jan Mazur, Julia, Franciszek Mazur, Maria, Piotr Kret// Marian Loda, Rozalia Sarama// Aleksander. Jan Świątek, Bronisława, Maria, Józef Draus, Łucja Nowak, Maria Plis, zmarli z rodziny; Światek, Draus, Tyrpin, dusze w czyśćcu cierpiące// Niemiec Stanisława, Edward, Adolf, Ryszard// Świerk Jan, Maria, Zdzisław, Guzior Wojciech, Katarzyna// Andrzej Łagowski, Wiktoria, Stanisław, Zieliński Ludwik, Antonina, Józef, Wacław// Niezgoda Genowefa, Jan, Drożdż Katarzyna, Józef, Ocimek Marianna, Władysław, Maria, Helena, Bryk Julia, Piotr,  dusze w czyśćcu cierpiące// Popielarz Adolf, Weronika, Michał, Kluz Aniela, Józef// Draus Zofia, Światek Julia, Jan, Draus Władysława, Władysław, Świder Maria, Jan, Staroń Antoni// Feret Bronisława, Jan// Sarama Stefania, Michał, Janina, Jan, Starzec Zofia, Franciszek// Proczek Anna, Franciszek, Jan, Wojciech, Proczek Rozalia, Wojciech, Kołodziej Piotr, Julia, Stanisław// Draułs Zofia, Władysław, Kluk Maria, Henryk, Rozalia, Wojciech Draułs, Grażyna, Jan Przydział//  Jan, Rozalia Gruszka, Świder Władysława, Anna, Władysław Marek, Jan, Janina Wilk// Biesiadecki Jan, Julia, Kazimierz, Proczek Anna, Józef, Adam// Depa Wincenty, Jakub, Karolina, Józefa, Wojciech// Staroń Maria, Władysław, Zbigniew, Jan// Sojka Jan, Katarzyna, Stanisław, Bryk Władysław, Stanisław// Siuzdak Sylwester, Ofiara Jan, Stopa Janusz, Maria, Stanisław, Józef Filipek, Guzior Maria, Stanisław, Jan, Helena// Żądło Bronisława, Józef, Kazimierz, Stanisław// Halat Jan, Aniela, Jan, Żądło Jan, Roman, Kozłowski Aleksander, Jemioło Maria, zmarli z rodziny; Wilk, Fornek, Marek// Kuna Maria, Tadeusz, Stefania, Stanisław, Opiela Tekla, Józef, Uliasz Maria, Stanisław, Ryszard// Staroń Antonii, Ofiara Kazimierz, Kunegunda, Szlachetko Stanisław, Józefa// Pas Zofia, Antonii, Kosiorowski Wojciech, Zofia, Maria, Józef// Piłat Maria, Jan, Śpiewak Weronika, Józef, Bronisław, Mączka Maria, Jan// Żądło Jan, Bronisława, Józef// Bryk Barbara, Michał, Stanisława, Orzech Katarzyna, Jakub// Mazur Franciszek, Helena, Henryk, Katarzyna, Sudoł Adam, Anna, Stanisław, Genowefa, Mazur Marcin, Karolina// Rozmus Anna, Stefania, Kazimierz, Aniela, Mazan Aniela, Henryk, Kuna Stanisław, Helena, Mastalerz Józef, Władysław, Zofia// Hul Jan, Kunegunda, Jan, Henryk, Tadeusz, Zofia, Helena, Kazimierz, Jachyra Elżbieta, Józef// Świątek Ignacy, Magdalena, Helena, Maria, Kazimierz, Jan, Aleksander, Drewniak Maria, Jan, Feret Agata, Jan, Kuna Teofila, Wojciech, Leja Bronisława, Ludwik, Zofia Rzepka, Stanisław Kluk oraz dusze w czyśćcu cierpiące// Józefa Kowalska, Aleksander Sudak//

Koronka do miłosierdzia Bożego….Dobry Jezu, a nasz Panie… 

Boże Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Brak możliwości komentowania.