Wypominki Roczne 2021  w parafii św. Józefa w Przedborzu – część II

Wypominki Roczne 2021 w parafii św. Józefa w Przedborzu część II

         Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi, okazujesz Swoje miłosierdzie wszystkim ludziom. Pokornie Cię błagamy, aby Ci za których się modlimy, dostąpili z twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego mogli chwalić Cię bez końca.                                                                                                                                                               Tobie Boże miłosierny polecamy zmarłych; kapłanów; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, ks. Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek, ks. Stanisław Jaworski, ks. Marek, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Wacław, ks. Mieczysław, ks. Tadeusz Porzuczek oraz zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych;  Sikora Aleksandra, Tomasz, Orzech Maria, Stanisław, Pas Maria, Józef// Mastalerz Paweł, Sitko Adela, Władysław, Świder Stanisław, Lech Stanisław, Bronisława, Helen Lech// Kuna Helena, Stanisław, Staroń Aniela, Jakub, Warunek Zofia, Rozalia// Marek Monika, Franciszka, Marcin// Betlej Adam, Białek Maria, Reguła Michał, Józef, Anna, Marian Reguła// Kasza Apolonia, Michał, Kluk Józef, Stefania, Jan// Kuna Józef, Maria, Stanisław, Michał, Jan, Halina, Marek, Janina, Niemczyk Czesław, zmarli z rodziny Drożdz i Klubek// zmarli z rodziny Gruszka, Walczyk// Wacław Zieliński i dusze w czyśćcu cierpiące// Wiącek Anna, Franciszek, Helena, Antoni, Pas Urszula, Jan, Dziewit Julia, Józef, Korzępa Władysława, Władysław, Pas Wiktoria, Piotr// Kaczor Stanisław, Marek, Czesnowska Julia, Józef, Jan, Helena, Tylutka Zofia, Grażyna, Niezabitowski Władysław, Karolina, Józef// Jan Mazur, Tylutka Danuta, Edward, Helena, Stanisław// Sarama Piotr, Barbara, Michał, Stefania, Jan, Janina// Jemioło Józef, Anna, Czesław, Eugeniusz, Wiesław// Styczyński Mieczysław, Władysława, Julian, Gąsior Stanisław// Siębor Roman, Zofia, Tylutka Apolonia, Antoni// Draus Maria, Aniela, Antoni, Żądło Anna, Józef// Białek Helena, Kazimierz// Drałus Eugeniusz, Rozmus Helena, Ignacy, Andrzej, Zofia, Kwarta Anna, Józef, Tylutka Józefa, Władysław// Trojan Bolesław, Orzech Stanisław// Kwiatkowska Antonina, Ludwik, Władysław// Turek Jan, Maria, Drałus Władysław, Zuber Anna, Józef, Chrzanowska Aniela, Edward, Saj Mirosław, dusze w czyśćcu cierpiące// ks. Władysław Sitko, Sitko Maria, Depa Antoni, Antonina, Sitko Antoni, Zuzanna, Stanisław, Rozalia// Żuchowska Franciszka, Zdzisław, Starzec Ryszard, Golonka Teresa, ks. Józef Dudziak, ks. Marian Kulinowski, ks. Bernard Kuliński, ks. Tadeusz Pacyna, ks. Tadeusz Jachimiak, Frankiewicz Józefa, Franciszek, Janicki Janina, Stanisław// Biesiadecka Sylwia, Maria, Mieczysław, Mariusz, Żądło Aleksander// Bryk Michał, Michalina, Mieczysław, Rauch Zofia, Wiesław, Bednarz Antoni, Henryka, Starzec Józef// Saj Czesław, Leszek, Sławomir// Bezak Józefa, Antoni, Sudak Janina, Józef// Widak Emilia, Władysław, Dłużeń Stanisław, Pas Zofia, Jan, Henryk, Widak Stefania, Michał, Marian, Białek Janina, Świniuch Stanisława// Olszowy Adam, Aniela, Żądło Tadeusz, Olszowy Tadeusz, Szczepanik Ewa, Kwiatek Maria, Jaskulska Zofia// Kliś Jan// Rozmus Stefania, Jan, Aniela// Pupa Tadeusz, Anna, Łyżeń Tadeusz, Krystyna, Pilarski Józef// Micek Józefa, Sitko Janina, Henryk, Bunarowski Antonina, Michał// Orzech Zofia, Białek Maria, Jan, Bronisław, Orzech Władysław, Rozalia, Jan// Dłużeń Józef, Zofia, Mateusz, Julia, Feliks// Łagowski Jan i zmarli z rodziny// Saj Franciszek, Stanisława, Porzuczek Józef// Kuna Stanisław, Helena, Guzior Czesław, Maria, Antonina i zmarli z rodziny// Sarama Władysław, Krzysztof, Sitko Jan, Stefania//Białek Agata, Jan, Józef, Franciszek, Posłuszna Antonina, Żądło Stanisława, Władysław// Rozmus Jan, Aniela, Żądło Roman, Rozalia, Stefan, Maria, Leszek, Maria, Józef, Wiesław, Żądło Jan, Władysława, Antoni, Stanisława, Madej Stanisław, Aniela, Stanisław// Bryk Andrzej, Stefania, Gaweł Wojciech, Zofia// Opiela Kazimierz, Maria, Nogieć Jan// Filipek Maria, Stanisław, Józef, Jan, Maria, Siuzdak Sylwester, Stopa Janusz, dusze w czyśćcu cierpiące// Brzyszcz Stanisław, Franciszek, Eugeniusz, Kuca Maria, Ludwik, Filipek Anna, Stefan, Marian, Janusz// zmarli z rodzin; Orzech, Darłak, Sitko, Bieleń// Miazga Maria, Władysław, Bieleń Łucja, Józef, Popielarz Zbigniew, Augustyn Maria, Karolina, Wojciech, Tadeusz, Bryk Stanisława// Bajor Józefa, Józef, Stanisław, Izabela, Maria, Antonii, Tyrpin Antonii, Ludwika, Henryk, Juras Maria, Mieczysław, Zbigniew, Katarzyna, Jan, Wadas Anna, Szendoł Ewa, Jan, Józef, Tyrpin Bronisław, Władysław, Antonii i dusze w czyśćcu cierpiące//                                                                                                                                          Koronka do miłosierdzia Bożego….Dobry Jezu, a nasz Panie… 

Panie Jezu, obdarz zmarłych chwałą Twojego uwielbienia Ciała i spraw, abyśmy stali się kiedyś jej uczestnikami. Panie Jezu Przemieniony, spraw, aby zmarli upodobnieni do Ciebie przez śmierć i pogrzeb mieli również udział w chwale Twego zmartwychwstania. Chryste, Zbawicielu! Ty będąc posłusznym aż do śmierci zostałeś wywyższony po prawicy Ojca, dopuść prosimy naszych zmarłych do królestwa chwały.

 

Brak możliwości komentowania.