Misja parafialne – duchowa odnowa wspólnoty parafialnej

MISJE ŚWIĘTE

W dniach od 27 września do 2 października przeżywaliśmy w naszej parafii Misje Święte. Odbywają się one co 10 lat. Ze swoim słowem i przebaczeniem przyszedł do nas Chrystus poprzez posłanego do nas kapłana – Ks. Saletyna Wiesława Burskiego, który prowadził nas przez ten czas drogami wiary, nadziei i miłości.

Każdy dzień tego świętego czasu rekolekcji miał swoje przesłanie, z każdym dniem wiązało się pewne zadanie, którego realizacja miała pozwolić uczestnikom na osiągnięcie założonych celów. Odbywające się codziennie nauki stanowe były skierowane do dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży, rodziców, małżonków, a także do osób starszych, chorych oraz samotnych. Każdy dzień misyjny niósł ze sobą także konkretne wydarzenie, np. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, błogosławieństwo małych dzieci i matek w stanie błogosławionym, sakrament pokuty i pojednania, namaszczenie chorych, modlitwy za naszych zmarłych podczas procesji na cmentarz oraz modlitwy i błogosławieństwo pod Krzyżem misyjnym na zakończenie Misji.

W trakcie głoszonych nauk misyjnych, odprawianych Mszy św., a także codziennych wieczornych apelów Jasnogórskich, ksiądz misjonarz pragnął sprawić, aby wszyscy uczestnicy Misji otwarli się na Serce Jezusa, na drugiego człowieka oraz aby nie wstydzili się publicznie przyznawać do swojej wiary. Codziennie wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, które rozbrzmiewało w naszym Kościele podczas Eucharystii. Dla każdego, kto uczestniczył w tych ważnych wydarzeniach, był to z pewnością szczególny czas działania Boga w naszym życiu. Czas odrodzenia naszego życia religijnego – by było jeszcze bardziej gorliwe. Czas zatrzymania się przez chwilę, popatrzenia na swoje życie w świetle wiary, czas zbliżenia się do Boga. Choć Misje św. się zakończyły, Jezus został, Jego zaproszenie i Jego zawołanie, by czynić wysiłki, aby być podobnym do Niego, to wszystko jest nadal aktualne i warto konsekwentnie podążać tą drogą, we właściwą stronę, we właściwym kierunku. Tabliczka umieszczona na Krzyżu misyjnym z wygrawerowanym napisem i upamiętniającą datą, stanowić będzie trwałą pamiątkę odbytych misji św. dla kolejnych pokoleń.

Niech dobry Bóg pozwoli, aby ten czas wydał wspaniały owoc naszego osobistego nawrócenia i coraz większego zaangażowania w sprawy Kościoła i pomoc drugiemu człowiekowi.

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.