Ile osób może uczestniczyć na Mszy św i nabożeństwach w naszym kościele?

W naszej świątyni z racji czerwonej strefy 1 osoba / 7 m 2

jednorazowo w czasie Mszy św i nabożeństw może przebywać 62 osoby

w głównej nawie( 59 i 3 na galerii św. Rodziny) oraz 6 w kaplicy bocznej.

W dolnym kościele może być 16 osób  ( 6 w kaplicy i 10 w salce )

Brak możliwości komentowania.