Misje parafialne – szansa duchowej przemiany.

Drodzy parafianie!

Już niedługo, bo od 27.09 do 02.10.br w naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać Misje święte.

                   Czym tak właściwie są misje św.?

Jest to wydarzenie największej rangi w duchowym życiu parafii – to czas szczególnego działania Jezusa Chrystusa. To On będzie tu obecny – także w posłudze misjonarza – saletyna ks. Wiesława Burskiego. Jednak bardzo ważne jest to, abyśmy również i my uczynili wysiłek.

Bogactwo modlitewne tygodnia misyjnego w parafii jest naprawdę bardzo wielkie. Misje parafialne mają długą tradycję w Kościele Katolickim, ale ich cel zawsze pozostawał taki sam – rozbudzić w sobie na nowo wiarę i umocnić naszą relację z Bogiem. Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat. Jest to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.  To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.  To wydarzenie tak istotne, że od dawna było uwieczniane zapisem na krzyżu misyjnym.

 

         Drodzy Bracia i Siostry, moi Parafianie – przyjmijcie już dzisiaj zaproszenie do uczestnictwa w świętym czasie misji świętych. Przeżywamy obecnie trudny czas – czas niepewności i zamętu. Właśnie w takich okolicznościach jeszcze bardziej potrzebujemy duchowego umocnienia. Nie we własnym imieniu, ale w Imię samego Boga – kochającego Ojca. Tak zaplanujmy sobie czas, aby każdy z nas mógł codziennie uczestniczyć w spotkaniach misyjnych. Ten serdeczny apel i zaproszenie, które kieruje do mnie i do Ciebie sam Zbawiciel – Jezus Chrystus, niech dotrze do każdego mieszkańca naszej parafii. Nie żałujcie czasu dla Boga i zbawienia własnej duszy, a wasze życie, czasem trudne, będzie pełne pokoju, miłości i szczęścia. Misje święte to szansa odnowy Twojego życia!!! Już dziś proszę Was wszystkich usilnie, abyśmy wszyscy modlili się o owocne przeżywanie misji i o dary Ducha św dla ks. misjonarza.

Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas.  Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni już raz.

 

Jeśli szukasz miłości i akceptacji – przyjdź do naszego parafialnego kościoła na spotkanie rekolekcyjne!

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy – przyjdź i posłuchaj głoszonego do Ciebie Słowa Bożego przez Ojca Misjonarza!

Przyjdź! Daj szansę Bogu i sobie.

Módl się za siebie i za innych, by ten szczególny czas zostawił w nas trwały ślad.

Przyjdź, bo Bóg – jest, istnieje !!!

Zaufaj Bogu !!!

 

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.