Zaproszenie ks. misjonarza Wiesława Burskiego – MS do udziału w misjach parafialnych 27.09-02.10.2020

Misje parafialne szansą odnowienia i umocnienia przyjaźni z Jezusem

Ukochani siostry i bracia…

W dniach od 27 września do 2 października w naszej parafii odbędą się Misje Święte. Do dobrego i owocnego przeżywania tego szczególnego czasu potrzebna jest nasza obecność i zaangażowanie! W te dni Chrystus „będzie przechodził” przez naszą parafię z bogactwem Swego Żywego Słowa, z Miłością i Miłosierdziem. I będzie dotykał nas Swoją łaską. Jaki jest sens i cel Misji Świętych dla każdego z nas?

Pierwszy cel misji to moje nawrócenie. Nawrócenie się człowieka do Boga i odnowa życia z Bogiem. Mamy dobrowolnie się nawrócić i przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Ważne jest byśmy dokonali tego we Wspólnocie Kościoła, którą Chrystus ustanowił, aby dać nam środowisko wzrostu wiary, w której doświadczamy wzajemnego braterstwa. Misje to czas zastanowienia się jaką drogą idziemy w naszym życiu, na czym i na kim je opieramy. To często po głębszej refleksji w świetle Bożego Słowa czas naszego powrotu do Boga. Podejmijmy więc wysiłek oddalenia od siebie tego, co może przeszkodzić w spotkaniu z Bogiem.

Dlatego może warto pomyśleć już dzisiaj o tym, jak zagospodarować czas, by go nie zabrakło podczas misyjnych dni na spotkanie z Bogiem? Co zrobić, by gorliwie skorzystać z tego czasu łaski? Człowiekowi bowiem ciągle potrzebna jest odnowa duchowa i ciągle na nowo musi się nawracać, aby nie stał się ewangeliczną owcą, zbłąkaną na manowcach i bezdrożach, zaplątaną w cierniach grzechu i zła.

Drugi cel misji to rozpalanie na nowo życia duchowego i sakramentalnego. Znakiem miłości Boga są sakramenty, które ustanowił Chrystus, aby przez nie przychodzić do człowieka i pomagać mu zarówno w problemach i trudach dnia codziennego, jak również w drodze do zbawienia. Sakramenty stanowią szczególną formę modlitewnego kontaktu z Bogiem. W każdym z nich mamy pewność Jego obecności i działania. To one są najważniejszymi, głównymi środkami uświęcenia.

Misje zatem są czasem odnowienia naszej modlitwy, niedzielnej Eucharystii, częstej Komunii świętej, regularnej spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Trzeci cel misji to uporządkowanie sfery religijno – moralnej. Święty Augustyn powiedział: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu”. Ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym systemie wartości, to w naszym życiu jest bałagan. Pociągają nas dobra tego świata, ułuda bogactwa, wyższość ponad innych, zamykamy się na bliźnich. Często w grzechu, jak w ciemnościach szukamy sensu życia, rozwiązania różnych trudnych spraw, problemów i nie widzimy dobrego ich rozwiązania…

Chrystus proponuje więc bardzo skuteczne lekarstwo na taki stan życia: oderwanie się od wszystkiego, zanurzenie w Światło Bożego Słowa i przez spowiedź misyjną umieszczenie na nowo Boga centralnym miejscu mojego życia.

Czwarty cel misji to wynagrodzenie krzywd bliźnim. Mamy zastanowić się nad tym w jaki sposób wynagrodzić ludziom żyjącym obok mnie i tym, których skrzywdziłem w życiu za popełnione zło. Znamy Ewangelię o celniku Zacheuszu. Jezus zatrzymał się u niego w domu, a on wtedy powiedział: „Panie połowę mojego majątku rozdaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem zwracam poczwórnie”. Dokonało się w nim prawdziwe nawrócenie, które zaowocowało wynagrodzeniem, naprawieniem krzywd wyrządzonych swoim bliźnim.

Zadośćuczynienie bliźniemu, które jest próbą naprawy zła, grzechów, jest wyrazem naszego nawrócenia.

Ostatni, najważniejszy cel misji to zdobycie świętości. Wezwanie do nawrócenia jest przypomnieniem człowiekowi jego podstawowego życiowego powołania – powołania do świętości. „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty – mówi Bóg”. Co to znaczy starać się być świętym? To znaczy zachowywać harmonię pomiędzy wyznawaną wiarą, a własnym życiem. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem, Światłością i Zbawieniem. On potrafi ożywić naszą wiarę i miłość. Ma moc przemieniać nasze życie, prostować zagmatwane sumienia oraz przywracać nas na drogi Bożych przykazań.

To przez te Misje św. możemy odnaleźć nowy sens życia i jego trudów. Jezus doda nam sił do wytrwania w dobrem i w przyjaźni z Bogiem, Kościołem i ludźmi.

 

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia, czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od Boga.

Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, oraz przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla naszych sióstr i braci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Jakie owoce przyniosą Misje? To zależy od naszej na nich obecności i otwarcia naszego sumienia i serca na ziarno Bożego Słowa. Wszyscy tak bardzo potrzebujemy przemiany, mądrej i nieustannej przemiany. Nasze nawracanie i przemiana prowadzą nas prawdziwie ku Niebu.

Niech czas Misji Świętych na nowo to nam ukaże i da siłę do takiego pięknego życia żywą wiarą.

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu! Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

 

Siostry i Bracia w wierze – Kochani Parafianie

Świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Oszałamiają nas i zachwycają osiągnięcia nauki i techniki. Jednak postęp techniczny bez wewnętrznego rozwoju człowieka, bez religijnej nad nim refleksji, bez zakorzenienia go w Bogu, staje się zagrożeniem. Zamiast oczekiwanego szczęścia rodzi smutek, znużenie i głęboki zawód oraz poczucie pustki i niepewności. Trafnie tę prawdę wyraził w swoich „Wyznaniach” św. Augustyn pisząc: Stworzyłeś nas Boże dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”.

Usunięcie Boga poza nawias życia człowieka rodzi w ostateczności nieszczęście i ból. Lekarstwem jest wiara w Jedynego Boga, Ojca całego wszechświata i świadomość, że jesteśmy jego dziećmi. To dla nas posłał On jako Odkupiciela swego własnego Syna – Jezusa Chrystusa, który objawił nam niezmierzoną miłość i miłosierdzie Ojca. Trzeba tylko otworzyć serce na Jego łaskę.

Drogą do „otwarcia się” na Zbawiciela będą w parafii m.in. Misje święte. Spotkanie z Jezusem w ich trakcie pozwoli nam bardziej poznać kim jesteśmy i po co żyjemy.

Podczas Misji świętych Chrystus pragnie przyjść do każdego człowieka, również zagubionego, doświadczanego i cierpiącego. Są one szansą odnowienia i pogłębienia przyjaźni oraz zażyłości z Jezusem, która inspirowana i ożywiana Jego nauką zmienia życie człowieka.

Misje święte to szczególny czas także dla osób przeżywających trudności i kryzysy wiary.

            Kochani Parafianie, Siostry i Bracia, proszę przyjmijcie Jezusowe zaproszenie. Przyjdźcie do „źródła wody żywej” i napełnijcie swoje serca nadzieją, miłością i radością z tego, że Bóg Was kocha i pragnie Waszego szczęścia.

 

Polecam się Waszej modlitwie

Ks. Wiesław – misjonarz Matki Bożej z La Salette

 

Brak możliwości komentowania.