W nowy rok z Maryją

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24 – 26)

 

Przez osiem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako „Matkę Stworzyciela”, „Matkę Zbawiciela”, „Świętą Bożą Rodzicielkę”, „Matkę Chrystusową” itp. Wybrano bardzo stosowny, nieprzypadkowy dzień: koniec oktawy Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce. Jako małe dziecko, Jezus w pierwszych dniach swego życia przytula się do mamy, tak i my w pierwszy dzień roku przytulamy się do Bożej Rodzicielki, szukając w jej ramionach ciepła, nadziei i miłości. Żyjemy w czasach, gdy wszystko dzieje się za szybko, za nerwowo, nierzadko byle jak, ze szkodą dla nas samych. To właśnie Ona – jako Matka mogła najlepiej zaświadczyć, że Jej Syn poczęty za sprawą Ducha Świętego jest w swej istocie Synem Bożym. Dzięki temu wszyscy chrześcijanie mogą się od Niej uczyć, jak należy przyjmować Słowo Boże: otwartym serem, z wiarą i posłuszeństwem. Dlatego właśnie warto pochylić się nad dniem dzisiejszym, by znaleźć te dobra, które ciągle dla nas i przed nami Maryja otwiera.

Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 roku przez papieża Pawła VI.

Jezu, Księciu Pokoju, w jedności z całym Kościołem i wszystkimi ludźmi dobrej woli, chcemy błagać Cię o pokój dla świata.

Prosimy za ludźmi ogarniętymi nienawiścią, którzy odrzucają Twoje błogosławieństwo i dar Twojego pokoju, aby Twój Duch odmienił ich serca.

Prosimy za tymi, którzy decydują o losie narodów, aby stali się stróżami pokoju.

Błagamy, niech ziemia stanie się bezpiecznym domem dla wszystkich; domem, w którym każdy odnajdzie swe miejsce.

Ugaś płomień wrogości między narodami, wyznawcami religii, społecznościami.

Niech w sercach ludzkich nastanie Twoje Królestwo.

Boża Dziecino, pragniemy się przyczyniać do budowania pokoju, zaprowadzając pokój w nas samych, troszcząc się o pokój w naszych rodzinach i wszędzie, gdzie na co dzień przebywamy. Wyrzekamy się nienawiści, zazdrości, gniewu, braku przebaczenia. Pragniemy w tym nowym roku Twojego pokoju w słowach, gestach, w zachowaniu na co dzień. Chcemy prawdziwie być synami i córkami Twojego królestwa – królestwa pokoju, radości i wzajemnej miłości.

 

Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki będzie ten rok, ani co przyniesie. Ale wiemy, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję Pannę, by była naszą przewodniczką. Niech Jej macierzyńska pomoc i obrona wspiera nas w kolejnym już Nowym Roku naszego życia. Niech wyprasza Boże zmiłowanie dla nas i dla wszystkich rodzin na całym świecie.

 

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, przez Ciebie przychodzi do nas łaska. Ty przygotowujesz nas na spotkanie z Jezusem. Dajesz Go nam i uczysz nas Go przyjmować. Przybliżasz każdego z nas do Serca Twego Syna i sprawiasz, że upodabniamy się do Niego. Wnieś Go do naszych serc. Po raz kolejny oddajemy się Tobie całkowicie – wszystko, co mamy i co nas stanowi. Oddajemy Ci każdą chwilę nowego roku. Chcemy przy Tobie i przez Ciebie stawać się ludźmi przyjmującymi Boże błogosławieństwo i Boży pokój. Amen.

 

Brak możliwości komentowania.