Podsumujmy mijający czas

PODSUMOWUJEMY, ALE PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

Wyszliśmy z ręki Pana Boga i do Niego zdążamy każdego dnia naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Dlatego potrzebne są nam takie momenty w życiu, w których moglibyśmy głębiej zastanowić się nad sobą. Odpowiednią do tego chwilą jest koniec każdego roku. Dlatego w ten ostatni wieczór grudniowy gromadzimy się przy ołtarzu Pana Jezusa, aby cały mijający rok 2019 zobaczyć w świetle Bożym. Czas szybko przemija. Kończący się rok mówi nam wyraźnie o ciągle zbliżającym się kresie naszego życia. Przecież każde życie kiedyś zgaśnie, każde stulecie przeminie… Jedynie Bóg jest wieczny. W obliczu tej prawdy pamiętajmy, że człowiek zbawiony jest nieśmiertelny, ponieważ został stworzony na obraz Boga. Nasze myśli kierujmy w pierwszej kolejności do Boga. Zastanówmy się dzisiaj, ile w nas dobra, a ile zła. Za dobro przez nas uczynione i otrzymane w ciągu całego roku podziękujmy dziś Panu Bogu, a za wszelkie grzechy i zaniedbania przeprośmy. Módlmy się w tym dniu za siebie nawzajem oraz dziękujmy Bogu za codzienne błogosławieństwo i Jego dary otrzymane w rożnych momentach życia.

Fundamentem życia religijnego w parafii jest życie sakramentalne. W minionym 2019 roku:

– sakrament chrztu przyjęło 15 dzieci,

– sakrament małżeństwa zawarło 3 pary w naszej parafii i 4  poza parafią.

– do Stołu Pańskiego przystąpiło 8 dzieci,

– Sakrament Bierzmowania udzielony został przez Ks. bp Jana Wątrobę 20 kandydatom,

– w I piątki sakrament chorych przyjmowało 19 osób starszych i chorych.

– na miejsce wiecznego spoczynku zostało odprowadzonych 18 parafian.

Zamykamy te parafialne księgi pieczęcią parafii, by otworzyć nowe strony tych ksiąg z nadzieją, że więcej będzie tych radosnych wydarzeń, które cieszą ludzkie serce.

To dobry moment na podsumowanie i wyrażenie wdzięczności, za to co ten rok nam przyniósł. Swym podziękowaniem pragnę objąć wszystkich, którzy w różnoraki sposób włączyli się w przedsięwzięcia duchowe i materialne oraz dołożyli dar serca do wystroju świątyni, a także za wszelką troskę, życzliwość, serdeczność i modlitwę. Dziękuję   wszystkim Kapłanom, którzy służyli nam pomocą w tym roku – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

Z mojej strony, za wszelkie niedociągnięcia w służbie Bożej – niewłaściwe słowo lub gest – pragnę wszystkich przeprosić.

Niech ta nasza parafialna świątynia będzie miejscem szczególnej czci, którą oddajemy Bogu w Trójcy Jedynemu. Bogu niech będzie chwała, a ludziom dziękczynienie. Niech wstawiennictwo Świętego Józefa – naszego patrona, towarzyszy nam w kolejnym roku naszej wspólnej pracy na większą chwałę Bożą. Przez najbliższe 3 lata będziemy starali się zgłębiać bogactwo Eucharystii – żywego Boga w Słowie i Najświętszym Sakramencie.

Niech Słowo Boże wskazuje nam drogę i nadaje sens naszym krokom i dniom. Żyjmy więc w doskonałym przylgnięciu do woli Bożej, bo to jest nasz akt miłości, to droga świętości otwarta dla nas wszystkich. A postawić Boga w centrum naszego dnia może tylko nasza codzienna modlitwa. Bądźmy otwarci na Boga i Jego plany.

Pamiętajmy, że nie żyjemy tylko dla siebie i jeżeli mamy możliwość – należy dzielić się sobą z innymi w myśl słów św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.