Święta Rodzina wzorem dla naszych rodzin

RODZINA W ZAMYŚLE BOGA

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, Kościół Katolicki obchodzi święto Świętej Rodziny – jest to jednocześnie święto każdej rodziny. Wierni w tym dniu modlą się o trwałość wszystkich małżeństw. Każda rodzina podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdego zaprosił się, na stałe, Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi. Gdyby nasze rodziny były choć w połowie podobne do Świętej rodziny z Nazaretu świat byłby piękniejszy i być może szybciej zbawiony. Naśladując tę rodzinę, poprzez przestrzeganie przykazań Bożych, życie w skromności i w głębokiej wierze, jesteśmy bliżej Boga i tym samym bliżej własnego zbawienia, dlatego warto naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu, żeby przypodobać się Bogu i być blisko Niego kiedy nadejdzie dzień sądu ostatecznego. Wpatrzeni zaś w przykład Świętej Rodziny, która doświadczyła trudu ucieczki i zagrożenia życia nowonarodzonego Jezusa ze strony Heroda, pamiętajmy, że żadne przeciwności nie zaszkodzą życiu rodzinnemu, jeżeli dom będzie budowany na trwałym fundamencie słuchania Pana Boga i zachowywania Jego przykazań. Jak ważne jest, aby nasze rodziny podążały razem i miały ten sam cel, który chcą osiągnąć. Wiemy, że mamy do pokonania wspólną trasę, drogę na której napotykamy trudności, ale również chwile radości i pocieszenia. Wspólne pokonywanie życiowych trudności i przeciwności, rozwiązywanie problemów rodziny scala ją i czyni odporną na życiowe niespodzianki. Życie w małżeństwie nigdy nie jest wolne od konfliktów i problemów emocjonalnych. Maryja i Józef wraz z Dzieciątkiem Jezus uczą  nas jak trwać we wspólnocie ukierunkowanej na siebie nawzajem i na samego Boga. Niech Ich przykład stanie się wzorem dla naszych rodzin. To rodzice mają być dla swoich dzieci obrazem Świętej Rodziny, żywą ilustracją, która pokaże, czym jest miłość, ufność, pokój i przebaczenie. Gdy młody człowiek nie doświadczy tego ze strony najbliższych nie zdoła pojąć, czym jest miłość Boga. Cóż może być dla ojca czy matki piękniejszego niż pobłogosławienie swoich dzieci na początku dnia i na jego zakończenie, nakreślenie na ich czole znaku krzyża, jak w dzień chrztu. Pobłogosławić je, to znaczy powierzyć je Panu, jak to czynili Maryja i Józef, aby On był sam ich ochroną i wsparciem w różnych wydarzeniach. Wszystko można pokonać i wszystko można znieść, kiedy rodzinę łączy miłość, natomiast, gdy jej brak wszystko staje się ogromnie ciężkie.

 

„NAJŚWIĘTSZA RODZINO NAZARETAŃSKA RACZ NAUCZYĆ NASZE RODZINY PRZYJEMNEGO I CZYSTEGO ŻYCIA RODZINNEGO, UKSZTAŁTOWANEGO WEDŁUG TWEGO WZORU…”

Brak możliwości komentowania.