Kolędnicy misyjni

KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM Z EKWADORU

„Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli…”

Niech Chrystus, który narodził się w Betlejem i przychodzi do nas podczas każdej Eucharystii, napełnia nasze serca wielką radością i odwagą do dzielenia się Ewangelią z innymi. Z miłością idźmy do tych, którzy być może zagubili sens Świąt Bożego Narodzenia.

Już po raz piąty, w oktawie Bożego Narodzenia, dziewczęta z DSM–u wyruszyły po domach naszej parafii z kolędą misyjną, dzieląc się radością narodzonego Jezusa oraz kontynuując polską tradycję kolędowania. Tym razem pośpieszyły z pomocą mieszkańcom Ekwadoru. Kwota, którą udało się im zebrać – 2230 zł przeznaczona zostanie do Ekwadoru: do Księdza Dariusza i Księdza Krzysztofa na projekty związane z pracą misjonarzy wśród ludzi.

Dziękuję dziewczętom z DSM-u, że zaniosły radość Bożego Narodzenia do rodzin naszej parafii i zachęcam dzieci do włączenia się w to szlachetne dzieło, które uczy najmłodszych nie tylko empatii, ale także uświadamia nam powszechności Kościoła.

Dziękuję Wam, drodzy parafianie za serdeczne przyjmowanie kolędników, za waszą otwartość, a przede wszystkim za bycie dla Jezusa i dla ludzi. Życzę Wam, abyście mieli wielkie serca, zdolne do miłości do bliźniego.

Obejmijmy miłością i modlitwą misjonarzy, wspierajmy braci i siostry w innych krajach, nie tylko w czasie kolędy misyjnej, ale przez cały rok budujmy Jezusowi gospodę wśród ludzkich dróg.                       Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.