Objawienie Pańskie

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Kościół Katolicki obchodzi 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji zwaną jako Święto Trzech Króli. Jest to święto chrześcijańskie związane z trzema mędrcami, którzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi. To nie tylko wspomnienie kilku wydarzeń z Ewangelii, to także zaproszenie do otwarcia drzwi Jezusowi, „który nie przychodzi, aby nam cokolwiek zabrać, ale aby nam wszystko dać; który chce nam dać samego siebie”. Odnówmy naszą wiarę i złóżmy ją w darze, ofiarujmy ją Panu, tak jak Mędrcy ofiarowali Mu swe dary: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej, mirrę – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. I tak jak Trzej Królowie poszli za światłem gwiazdy i dotarli do Chrystusa, tak niech i nam przewodzi gwiazda naszej świętej wiary, doprowadzając nas do ostatecznego spotkania z Chrystusem i do trwania z Nim przez całą wieczność.

Objawienie Pańskie jest także Dniem Misyjnym, który zaprasza dzieci – małych misjonarzy do przyswojenia sobie spojrzenia Jezusa, aby stał się cennym przewodnikiem ich zaangażowania modlitewnego, braterstwa i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi rówieśnikami. Myślą i sercem obejmijmy wspólnoty chrześcijańskie żyjące na wszystkich kontynentach.

 

Niech przeżywana dziś przez nas uroczystość Objawienia Pańskiego i nasza modlitwa za wszystkich naszych misjonarzy i misjonarki, dopomoże i nam w naszym spotkaniu z Panem oraz niech stanie się dla nas wszystkich wezwaniem, by radość tego spotkania nieść innym, nieść wszystkim, w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszej Ojczyźnie i aż po krańce ziemi.

Brak możliwości komentowania.