Wypominki Roczne 2019/2020 w parafii św. Józefa w Przedborzu – część III

Wypominki roczne: część III – 2020
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, których śmierć zabrała z tej ziemi. Racz przyjąć tę modlitwę, a przez nieskończone Miłosierdzie Twoje, zmiłuj się nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej chwały. Ześlij im Ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w nadziei Twego Miłosierdzia. Racz je wprowadzić do Królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy zmarłych; kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ;  ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek Ruszel, ks. Stanisław Jaworski, ks. Marek, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Wacław, ks. Mieczysław , zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych; Genowefa, Jan Niezgoda, Katarzyna, Józef Drożdż, Marianna, Władysław, Maria Ocimek, Julia, Piotr Bryk, Julian, Roman, Michał, Józef, Eugeniusz Bryk, Stanisława Kimbar, Spaczyńska Weronika, Maria Arabasz, Jan Czachor //Stanisław, Józef, Antonina Gąsior, Maria Sieliło, Antoni, Józefa Saj, Mieczysław Styczyński// Stanisław Wiącek, Michał Siwiec, Julia Wiącek, Julia Blicharz// Władysław, Krzysztof Sarama, Jan, Stefania Sitko// Genowefa, Jan Lechowscy, Genowefa, Julian Piecuch// Józefa, Bolesław Wizner, Halina, Edward Kordula, Jan Wizner, Anna Kuś, Józef Hopjan, Józef Bryk, Genowefa Wyrobek, Maria Stachnik, Katarzyna Porada, Olga, Witold Mayer, Józef Szpak// Anna, Jan Kiełb, Janina, Bronisław, Władysław Kulińscy, Krystyna Polak// Szędzioł Józefa, Stanisław, Emil, Jan, Ofiara Henryk, Edward, Marian// Sarama Stefania, Michał, Janina, Jan, Starzec Zofia, Franciszek// Antoni Tyrpin, Józefa, Rafał Hryszkiewicz// Siębor Roman, Tylutki Antoni, Antonina// Orzech Stanisław, Antoni, Maria, Bolesław Trojan// Źródło Zofia, Jan, Krok Rozalia, Jan, Marian, Bartuś Katarzyna, Napora Helena, Władysław// Widak Emilia, Władysław, Stanisław Dłużeń, Zofia, Jan Pas, Stefania, Michał, Marian Widak, Stanisława Świniuch, Janin Białek// Betlej Adam, Stanisław// Jan, Aniela, Jan Halat, Żądło Jan, Kozłowski Aleksander, Maria Jemioło, zmarli z rodziny; Wilk, Fornek, Marek// Maria, Stanisław, Jan, Józef, Maria Filipek, Jan Ofiara, Janusz Stopa, zmarli z rodziny i polegli za Ojczyznę// Anna Wiewióra// Julia, Józef, Jan Czesnowscy, Stanisław, Marek Kaczor, Zofia, Grażyna Tylutka, Karolina, Władysław, Józef Niezabitowski// Anna, Franciszek, Helena, Antoni, Józef Wiącek. Wiktoria, Urszula, Piotr Pas, Julia, Józef Dziewit. Władysław, Władysława Korzępa// Łowczyk Bronisława, Teresa, Maria, Antoni// Wacław Zieliński, dusze w czyśćcu cierpiące// Aleksander, Jan Świątek, zmarli z rodziny, Bronisława, Maria Draus, zmarli z rodziny; Draus, Tyrpin// Bronisława, Jan Feret// Marian Loda, Rozalia Sarama// Bryk Antonina, Franciszek, Bolesław, Ryszard, Tadeusz Chmielowiec, Władysław Bryk// Jan Sitko, Katarzyna, Henryk, Kunegunda Mazur// Czesław Rolek, Elżbieta, Stanisław Kosiek, Anna, Franciszek Wiącek, Julia, Józef Dziewit, Urszula Pas// Katarzyna, Franciszek, Piotr Saj// Piotr Sarama, Janina, Franciszek Olszowy// Orzech Maria, Antoni, Stanisław, Budzyński Władysław, Krzysztof// Aniela, Maria, Honorata, Antoni Draus, Anna, Józef Reguła, Aniela, Stefania Bryk, Maria, Jan, Józef, Stanisław Dryja// Pas Józef, Anna, Jan, Feret Józefa, Andrzej, Anna, Franciszek Sarama// Janusz Gąsior, Żądło Aleksandra, Władysław// Robert Popielarz// Antonina, Ludwik, Władysław Kwiatkowski// Anna, Józef, Tomasz, Józef Sarama, Józef Stanisz, Aniela Nabożna, zmarli z rodziny, Maria, Weronika, Jan, Józef, Stanisław, Franciszek Gruszka, Ludwika, Michał Zawadzki, zmarli z rodziny// Tylutki Edward, Danuta, Stanisław, Helena, Jan Tylutki, Żądło Władysław, Stanisława// Aniela, Jakub Staroń, Zofia, Rozalia Warunek, Helena, Stanisław Kuna// Rozmus Jan, Aniela, Żądło; Roman i Rozalia, Tomasz i Zofia, Stefan i Maria, Jan i Władysława, Antoni i Stanisława, Maria i Józef Żądło Jan, Kunegunda// Maria, Franciszek Mycek// Jan Kliś// Weronika, Gabriel Początek, Stanisława, Augustyn Kuśnierz, Żądło Władysław, Stefania i Kazimierz, Piotr Sarama// oraz dusze w czyśćcu cierpiące…

Koronka do bożego miłosierdzia,…
Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak możliwości komentowania.