Wypominki Roczne 2019/2020 w parafii św. Józefa w Przedborzu – część I

Wypominki roczne: część I – 2020
Boże, dzięki Twojemu miłosierdziu dusze wiernych odpoczywają w pokoju; udziel łaskawie odpuszczenia grzechów Twoim sługom i służebnicom, którzy spoczywają w Chrystusie, aby uwolnieni od wszystkich win cieszyli się z Tobą bez końca. Boże, Światłości dusz wiernych, wysłuchaj nasze prośby i daj miejsce w niebie, błogosławiony pokój oraz jasność Twojego światła sługom i służebnicom Twoim, którzy spoczywają w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy zmarłych; kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ;  ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek Ruszel, ks. Stanisław Jaworski, ks. Marek, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Wacław, ks. Mieczysław oraz zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych; Aleksandra, Tomasz Sikora, Maria, Józef Pas// Kret Jan, Janina, Antoni, Julia, Skóra Józef, Furtak Józef, Władysława, Gaweł Władysław, Stefania// Safin Marian, Snopkowski Wojciech, Zofia, Piotr Safian// Sito Józef, Adam, Sączawa Tomasz, Matuszkiewicz Andrzej// Haracz Józef, Józefa, Sarama Michał, Ludwika, Stefania// Białek Agata, Jan, Posłuszna Antonina, Żądło Stanisława, Władysław// Sojka Jan, Katarzyna, Stanisław, Bryk Władysław// Jemioło Józef, Anna, Czesław, Eugeniusz, Wróbel Magdalena, Stanisław// Grzegorz Wiktor// Rolek Czesław, Elżbieta, Stanisław Kosiak, Anna, Franciszek Wiącek, Julia, Józef Dziewit, Urszula Pas// Józef Kluk, Apolonia, Michał Kasza// Marek Monika, Franciszka, Marcin// Julia, Jan Sarama, Anna, Józef, Teresa, Tadeusz , Józef Szewc// Białek Henryk, Józef, Jan, Zofia, Franciszek Świątek// Saj Stanisław, Karolina, Piotr Sikorski, Stanisław, Maria Kuca, Ludwik, Maria Rząsa, Piotr, Maria Rząsa, Konstanty, Katarzyna Rząsa, Paweł, Zofia Chławko, Wacław Rząsa, Maria Wachnicka//Julia, Ludwik Wiącek, Jan Ogonek// Pupa Bronisława, Bronisław, Adam Wieczorek, Józefa, Kazimierz Wojton, Stanisław, Czesław Wojton// Orzech Stanisław, Józef, Zofia, Darłak Ludwik, Julia//Katarzyna, Wojciech, Robert Guzior, Zofia Draus // Maria, Antoni, Franciszka, Jan Brzyszcz, Antonina, Michał, Józef Orzech// Stanisław, Helena Kuna, Czesław, Maria Guzior, Antonina Kuca// Zofia, Mateusz , Józef, Julia, Feliks Dłużeń// Depa Wincenty, Jakub i Karolina, Józefa i Wojciech Depa// Proczek Anna i Franciszek, Jan, Wojciech i Rozalia Proczek, Piotr i Julia, Stanisław Kołodziej // Stefania, Genowefa, Maria, Jan, Józef, Mieczysław, Jan, Antoni Biesiadecki, Aniela, Weronika Białek, Zofia, Dominik, Stefan, Andrzej Łagowski// Gałda Antoni, Elżbieta, Rozalia, Jakub Warunek, Stefan, Karolina, Władysława Warunek, Janina Mucha// Wiktor Helena, Stanisław, Pas Agata, Tadeusz// Antoni Staroń, Kazimierz, Kunegunda Ofiara, Stanisław, Józefa Szlachetka// Zofia Orzech, Maria, Jan, Bronisław Białek, Rozalia, Władysław, Jan Orzech// Pupa Anna, Tadeusz, Pilarski Józef, Łyżeń Krystyna, Tadeusz// Mroczka Janina, Ludwik, Jan Łagowski// Stanisław Filuba, Stanisław Żądło, Kazimierz, Maria Żądło// Aniela, Stanisław Zieliński, Eugenia Saj// Feret Tadeusz, Kozioł Czesława, Jan// Andrzej, Stefania Bryk, Wojciech, Zofia Gaweł// Halat Zofia, Czesław, Aniela, Józef, Stanisław Wsolak, Magdalena Zapała, zmarli z rodziny Halat, Kowalscy, Wsolak, Rzepka// Maria, Ignacy, Henryk, Józef Bieleń, Maria, Jan, Józef Filipek// Mieczysław, Kuca, Józefa, Tadeusz Kuca, Anna, Jan Źródło i rodzice. Aniela Ferfecka, Janina, Stanisław, Jan Kuca// Kiwak Franciszek, Katarzyna, Kluk Stanisław, Stefan, Warunek Karolina, Władysława// Maria, Mieczysław Biesiadeccy, Sylwia Biesiadecka, Julia, Józef Wiącek, Tadeusz Żądło// Ludwik , Stanisław, Stefania Sitko, Jan, Katarzyna, Aleksandra Kołodziej, Michalina, Józef Skowroński oraz dusze w czyśćcu cierpiące…// Jan, Julia Sarama, Jan, Aniela Różańscy, Stanisław Sarama// Julia, Piotr Jakubiec, Anna, Józef Kwarta// Władysława, Józef Sarama, Anna, Józef Mazan// Adam, Maria, Stefan Porzuczek, Paweł, Aniela, Edward, Jan Opiela// Jadach Jan, Maria i Stanisław, Kunegunda, Jan Hul, Alfreda, Władysław Ocytko// Styczyński Mieczysław, Władysława, Julian// Kuca Janina, Stanisław, Józefa, Tadeusz, Mieczysław Kuca, Jan, Antonina Wiktor, Jan Sitko, Władysława, Tadeusz Sitko// Popielarz Adolf, Weronika, Michał, Aniela, Józef //Draus Maria, Antoni, Aniela, Żądło Józef, Anna// Niemiec Stanisława, Edward// zmarli z rodziny Marków, Pasów, Głodków// Jan, Maria, Zdzisław Świerk , Wojciech, Katarzyna Guzior// Stanisława, Franciszek Saj, Józef Porzuczek// Feliks Stypa, Stefan, Aleksandra, Józef, Bronisław Świątek//

Koronka do miłosierdzia Bożego…
Boże, Ojcze niebieski, polecamy Ci pokornie naszych zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba. Nam zaś pomagaj żyć uczciwie, abyśmy mogli się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą.

Brak możliwości komentowania.