Matka Boża Zielna

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Dzisiejsza uroczystość Wniebowzięcia NMP to akt wiary, rozpoznanie i uznanie w Maryi Matki Syna Bożego. Uczestnictwo w niej pozwala nam doświadczyć bliskości Maryi. Jest Ona obecna w naszych myślach, modlitwach, w słowach i pieśniach. Święto to przypomina nam ciągle o celu naszej chrześcijańskiej drogi. Umacnia w nas nadzieję, że jako zbawieni znajdziemy się w domu Ojca w niebie. Maryja, wzięta z ciałem i duszą do nieba, pokazuje nam cel, do którego jest przeznaczony każdy z nas.

Wdzięczni Bogu i Jego Matce, przynosząc do poświęcenia wiązanki kwiatów, zbóż, roślin i warzyw mamy nadzieję, że kiedyś w wieczności Maryja przedstawi nas Bogu z naręczem dobrych uczynków, pięknego naszego życia zgodnego z wyznawaną wiarą i przykazaniami.

Niech nasze podobieństwo do Maryi znajduje wyraz w dawaniu światu Boga. Niech inni poznają Go, zarówno w cichej pracy, w serdecznym myśleniu o najdroższych nam osobach, jak i w bólu, gdy zagubimy Jezusa. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy być ludźmi wniebowzięcia – czyli tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu. Nie zapomnijmy w święto Wniebowzięcia uczcić Maryi bukietem. Jak mówi polskie przysłowie: „Każdy kwiatek woła weź mnie do kościoła”.

Brak możliwości komentowania.