Wielki Post – czas duchowej odnowy.

WIELKI POST –  CZAS DUCHOWEGO PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

Rozpoczynamy najwspanialszy i najpiękniejszy czas w Liturgii Kościoła, którym jest Wielki Post. Zakończy się on obchodami Triduum Paschalnego i wprowadzi nas do wielkiej radości tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Posypmy nasze głowy popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi wadami i egoizmem stosując oręż cnót i działań wielkopostnych, by spotkać Boga w głębi serca. Człowiek, z racji swojej małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny jest mu najpierw czas. Przez cały ten okres, Kościół przybliża nam mękę Pana poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali.         Postanowienia, które podejmujemy powinny być odzwierciedleniem naszych pragnień szczerego powrotu do Boga, a nie czasem przeczekiwania okresu, w którym wszystkie przyjemności są zabronione. Dokonajmy wyboru przylgnięcia całym sercem do Boga. Oczywiście, spotka nas wiele trudności, walka ze swoimi przyzwyczajeniami nie jest łatwa, ale nie jesteśmy sami, tę samą drogę pokus przeszedł Jezus, który nas zawsze wspiera. Nie zniechęcajmy się upadkami, albowiem wszystko jest możliwe dla tego, który zaufał Bogu i powierzył Mu swoje życie!

Brak możliwości komentowania.