Dzień Życia Osób Konsekrowanych

 

2 lutego Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni Jerozolimskiej – Maryja wraz z Jezusem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.

Jest to również Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony 23 lata temu przez Jana Pawła II, stwarzając tym samym okazję do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu.

Niech ten dzień stanie się dla wszystkich nas nie tylko okazją do modlitwy w intencji osób konsekrowanych oraz nowych powołań do tej formy życia w Kościele. Niech też będzie umocnieniem naszego szacunku dla wszystkich sióstr i braci, a szczególnie dla osób konsekrowanych. Dzięki osobom konsekrowanych Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie.

Dzisiejsze święto i poświęcone świece mają nam przypominać, że każdy z nas ma być przed ludźmi światłem świata, że ma świecić przed ludźmi światło naszych dobrych uczynków.

Dziękując Bogu za dar obecności osób konsekrowanych, prośmy dziś, by Dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. Niech da im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

W tym dniu szczególnie otoczmy modlitwą wszystkie osoby konsekrowane, by były wierne ślubom, jakie złożyli Bogu.

Wypraszajmy też dar nowych wiernych powołań do służby   Bogu i bliźnim, by nie zabrakło w świecie zwiastunów Bożej miłości.

Brak możliwości komentowania.