Fatimska Pani prowadź nas do Boga

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

13 maja 2018 roku – w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego rozpoczęliśmy tradycyjnie nabożeństwo fatimskie, które będą się odbywać w naszej parafii w każdą I sobotę miesiąca aż do października.

Nabożeństwo to jest odpowiedzią na wezwania Maryi do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników: wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do swojego Syna. Maryja powiedziała Łucji, że grzechy niewdzięcznych ludzi  ranią Jej niepokalane serce i  prosiła o zadośćuczynienie przez odprawianie nabożeństwa kolejnych pięciu pierwszych sobót miesiąca.

W tym miesiącu modlitwie przewodniczył i Słowo Boże do nas skierował ksiądz profesor Krzysztof Tyburowski. Po skończonej Eucharystii, wyruszyliśmy z figurą Matki Bożej Fatimskiej w procesji wokół kościoła z modlitwą różańcową i śpiewem litanii Loretańskiej, aby Panu Bogu przez ręce Maryi powierzać intencje, z którymi przyszliśmy. Nabożeństwo zakończyliśmy w kościele odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Zechciejmy w tych nabożeństwach brać udział, by wypraszać łaski dla nas wszystkich.

Brak możliwości komentowania.