Być świadkiem i obrońcą Chrystusa- bierzmowanie naszej młodzieży

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Wieczorem 11 maja 2018 roku w parafii św. Brata Alberta w Kolbuszowej przeżywaliśmy radosną uroczystość. Jego Ekscelencja – Ksiądz Biskup Jan Wątroba udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z klas III gimnazjum z parafii: św. Brata Alberta w Kolbuszowej, Przedborza, Domatkowa i Niwisk.

W tym roku do tego ważnego sakramentu z naszej parafii przystąpiło 11 kandydatów. Przygotowywaliśmy się do niego poprzez przystępowanie do sakramentu pokuty w I piątki miesiąca, spotkania i katechezy z Księdzem Proboszczem oraz rekolekcje dla bierzmowanych.

Sakrament bierzmowania poprzedziło spotkanie wszystkich kandydatów wraz z rodzicami w parafii św. Brata Alberta z Delegatem Ks. Biskupa ds. bierzmowania. Zgromadziliśmy się tam 27 kwietnia o godzinie 18:00 na Mszy Świętej, której przewodniczył Delegat Ks. Biskupa wraz z kapłanami z tych parafii. W Słowie Bożym, które wygłosił do nas zaapelował, że sakrament bierzmowania nic nie kończy, ale jeszcze bardziej mamy trwać przy Bogu i jeszcze bardziej mamy się do Niego uciekać. Uświadamiał Nam, że wszystkie te przygotowania i katechezy to nie wymysły Kapłanów, ale Pan Jezus od nas tego wymaga, aby być dobrym chrześcijaninem.

Po tych wszystkich przygotowaniach nadszedł czas na który długo czekaliśmy – sakrament bierzmowania. O godz. 18:00 uroczystą procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Pasterz Diecezji Rzeszowskiej – Ksiądz Biskup Jan Wątroba wraz z Kapłanami. Po przywitaniu przez rodziców rozpoczęła się Msza Święta, na początku której Ksiądz Dziekan Jan Pępek prosił Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania zebranej młodzieży.

W Homilii, którą wygłosił do nas, podkreślił działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Zwrócił się do nas mówiąc „Dziś otrzymacie dary Ducha Świętego, które mają w was uaktywnić to, co rozpoczęło się na Chrzcie Świętym. Zostaniecie jakby na nowo złączeni z Bogiem i Kościołem. Duch Święty przyjdzie i wyciśnie w was niezatarty znak, który będzie was wzywał do stałego pielęgnowania więzi z Chrystusem”. Ksiądz Biskup wyjaśniał, że nie wystarczy powiedzieć „Wierzę”, ale trzeba postępować i żyć na co dzień według zasad wiary.

Po kazaniu Jego Ekscelencja wraz z Kapłanami wyciągając nad młodymi ręce, odmówili modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu. Biskup olejem świętym namaścił czoła kandydatów.

Po Komunii Świętej podziękowaliśmy Księdzu Biskupowi za udzielenie sakramentu bierzmowania oraz Kapłanom za przygotowanie nas do tej pięknej uroczystości.

Po zakończeniu Eucharystii złożyliśmy do koszyka podpisane przez nas kartki z przyrzeczeniami abstynenckimi, które wcześniej na Mszy Świętej odnowiliśmy.

Ufamy mocno, że dary Ducha Świętego udzielone nam w tym sakramencie pomogą nam stawać się dojrzałymi w wierze.

Papież Franciszek w swoim przemówieniu o sakramencie bierzmowania mówił, że kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy Mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom…

bierzmowana – Natalia Z.

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.