ADWENT – PRZYGOTUJ SERCE, A NIE MIESZKANIE

Wkrótce rozpoczynamy Adwent, a zarazem nowy rok liturgiczny, którego myślą przewodnią w tym roku są słowa: „Otrzymaliśmy w Darze Ducha Świętego”.

Adwent jest pełnym tęsknoty, ale także radości oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Jest to okres oczyszczenia naszych serc oraz pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej, która pragnie nam przynieść wielki dar – jakim jest Jezus.   Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka, jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne dlatego, że jest dążeniem do czegoś, czekaniem na kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa.

Niechaj zatem tegoroczny Adwent będzie czasem owocnego poszukiwania Chrystusa w liturgii, modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i drugim człowieku. Nie lękajmy się Chrystusa, nie lękajmy się otworzyć Mu drzwi naszych serc.

adwent

Brak możliwości komentowania.