Koronka do miłosierdzia Bożego na ulicach miast i wsi

KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST I WIOSEK

Już po raz dziewiąty, 28 września 2017 roku, w rocznicę beatyfikacji Księdza Michała Sopoćki – spowiednika świętej siostry Faustyny, o godzinie 15:00 wierni będą się modlić na skrzyżowaniach ulic, miast i wiosek koronką do Bożego Miłosierdzia. W tym roku towarzyszyć nam będą intencje:

1.Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca do których przemawiać będą”.

  1. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie domów.
  2. Za Pana Prezydenta Andrzeja Dudę i cały rząd Polski.
  3. Za nasze kraje, miasta, rodziny i nas samych.

 

W naszej parafii już po raz trzeci zgromadzimy się przy Krzyżu Misyjnym o godzinie 15:00, aby kilkunastominutową modlitwą odmienić serca ludzi, rodziny, miasta, kraj, a nawet cały świat. Godzina trzecia po południu to moment konania Jezusa na krzyżu – Godzina Miłosierdzia – czas wielkich łask dla tych, którzy dla zasług Jego bolesnej męki z ufnością błagają o miłosierdzie dla siebie, bliźnich i całego świata, którego w dzisiejszych czasach bardzo potrzebujemy.

Oderwijmy się na chwilkę od codziennych obowiązków, przyjdźmy i módlmy się  wspólnie tą prostą, a jakże skuteczną modlitwą.

 

Brak możliwości komentowania.