Imieniny Maryi

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI

Każdego roku, 12 września w kościele w sposób szczególny czcimy Imię Maryi, ponieważ należy Ono do Matki Boga Królowej Nieba i Ziemi, Matki miłosierdzia. „Imieniny” Matki Bożej – przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem. Uczcijmy to Najświętsze Imię, wzywajmy Ją we wszystkim. Ona naszą pomocą i ratunkiem. Niech nie schodzi z ust i nie znika z serca Jej imię, nie traćmy z oczu wzoru Jej postępowania, aby wybłagać Jej modlitewną pomoc.

– Idąc Jej śladami, nie zbaczasz z drogi

– Prosząc Ją, nie tracisz nadziei

– Myśląc o Niej, nie błądzisz

– Kiedy Ona cię podtrzymuje, nigdy nie upadasz

– Nie lękasz się, kiedy Ona strzeże

– Nie męczysz się, kiedy prowadzi

Wiele naszych ludzkich problemów szybko udałoby się nam rozwiązać, gdybyśmy jak Maryja pozwolili się prowadzić Bogu. Maryja jest nam dana jako najwyższy wzór kobiety czystej, pokornej i uniżonej. Bardzo wielu świętych wyróżniało się szczególnym nabożeństwem do Imienia Maryi wiele razy wypowiadając je z największą radością i słodyczą serca. Dziękujmy Panu Bogu za Tę, której tyle zawdzięczamy, która jest dla nas drogą prowadzącą do Chrystusa.

„MYŚL O MARYI I WZYWAJ JĄ WE WSZYSTKIM”

Brak możliwości komentowania.