Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – MATKI BOŻEJ SIEWNEJ

8 września, gromadzimy się jako wspólnota wierzących w kościele, by świętować narodzenie NMP. W Polsce ze względu na rozpoczynające się we wrześniu siewy, święto nosi nazwę Matki Bożej Siewnej, a w kościołach poświęca się ziarno siewne.

Maryja przyszła, aby przynieść światu Zbawcę, Kapłana, Mistrza, Króla, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, a w Nim grzesznikom – przebaczenie, sprawiedliwym – wytrwanie, ciemnym – prawdę, zbłąkanym – drogę, umarłym – żywot. Przyszła, aby objąć nad nami macierzyńską pieczę i jako pośredniczka u Syna troszczyć się o nasze zbawienie. Przyszła aby, być nam wzorem i nauczyć nas życia Bożego.

Za przykładem Świętego Józefa zaprośmy Maryję wraz z Jej Synem do naszego życia. Polecajmy siebie oraz nasze rodziny Jej przemożnej opiece, rolników i ich ciężką pracę, aby na naszych stołach nie zabrakło chleba.

Stawajmy się ludźmi prostych serc, bo inaczej największe rzeczy mogą przejść obok nas niezauważone. Chciejmy dziś za przykładem Maryi stanąć przed Bogiem z pełnymi garściami ziaren dobra i miłości, prośmy Go by nas raczył pobłogosławić i posłać na glebę współczesnego świata.

Brak możliwości komentowania.