Odnowienie zewnętrzne naszej świątyni

Troska o piękno świątyni tej widzialnej i duchowej  jest znakiem miłości i wiary w Boga naszego Stwórc. Podjęliśmy wspólnie decyzję o zabezpieczenie ubytków i mikropęknięć spoin kamiennych naszej pięknej świątyni.

Wyrażam ogromną wdzięczność moim parafianom i wszystkim darczyńcom za wielką ofiarność przy pracach konserwacyjnych kamienia i wieży kościelnej – czyli całej zewnętrznej strony naszego kościoła. Niech Bóg wynagrodzi wykonawcom oraz wszystkim swymi łaskami i błogosławieństwem, a Maryja nasza Pani i Królowa niech oręduje za nami oraz św. Józef nasz patron niech ma nas w swej opiece.

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.