Matki Bożej Zielnej

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryjo, z Twojego wniebowzięcia radują się aniołowie, cały Kościół, niebo i ziemia. Wraz z Tobą błogosławimy dziś Boga, który tak bardzo Cię obdarował, a po ziemskim życiu wyniósł Cię z duszą i ciałem do chwały nieba. Teraz jaśniejesz blaskiem Jego chwały i świętości. Jako nasza Matka pragniesz dla nas szczęścia, które jest Twoim udziałem.

-Matko, uproś nam łaskę pokory, która pozwoli nam stanąć w prawdzie przed Panem i uznać, że wszystko co mamy, jest Jego darem.

– Ucz nas, o Pani zachwytu nad Bożymi dziełami w naszym życiu.

– Ucz nas, wdzięczności za to, co Bóg nam czyni.

– Ucz nas, pokornego przebywania z Nim ze świętym Bogiem, który przemienia życie grzeszników i pragnie obficie napełniać ich swoją łaską.

– Matko nasza, uproś nam dar bojaźni Bożej, abyśmy lękali się obrazić Boga nawet najmniejszym grzechem.

– Pani nasza, proś za nasze rodziny, abyśmy wszyscy dochowali wierności Bogu za każdą cenę.

Maryjo, Mamo dana nam przez Jezusa. Oddajemy Ci samych siebie i wszystko, co mamy. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie. Chcemy Cię czcić i kochać po wszystkie dni życia. Rozporządzaj nami według Twoich pragnień. Kształtuj każdego z nas, wychowuj, pouczaj, przemieniaj. Prowadź nas Bożymi drogami. Prosimy, aby nasze życie stało się pieśnią uwielbienia naszego Boga i Stwórcy, jak było nią Twoje życie.

Wyrażam wielka wdzięczność Państwu Piecuch za przepiękną dekoracje kwiatowo – owocową oraz naszym KGW w Przedborzu i Hucie Przedborskiej wraz z naszymi Paniami Sołtysami; Barbarą i Krystyną za wykonanie pięknych wieńców dożynkowych jako wyraz kultywowania tradycji i wdzięczności Bogu  za tegoroczne plony ziemi i chleb. Bóg zapłać.

Brak możliwości komentowania.