Triduum paschalne

Uwieńczeniem 4o dniowego postu jest triduum paschalne trzy najważniejsze dni męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

Dla każdego chrześcijanina, który właściwie przeżywa ten czas, to szczególne chwile mające uprzytomnić nam ogrom miłości Boga do nas grzeszników.

Wielki czwartek – jest pamiątką ustanowienia sakramentu; Eucharystii i kapłaństwa, tak ściśle ze sobą związane, że nie mogą istnieć bez siebie. Na mszy św. Wieczerzy Pańskiej dziękowaliśmy Bogu za bezcenny dar Ciała i Krwi Pańskiego, niezbędnego pokarmu naszej duszy koniecznego, aby nie ustać w drodze do celu naszego życia – uczty niebieskiej. ” Kto spożywa moja ciało – ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. „.

Wielki piątek – dzień śmierci Pana Jezusa – złożenia ofiary krzyżowej naszego Zbawiciela za nasze grzechy. Nie sprawuje się nigdzie bezkrwawej ofiary mszy św., a adoruje się krzyż – znak naszego zbawienia.

Wielka sobota – dzień ciszy przebywania Jezusa w grobie, adoracja Jezusa spoczywającego w grobie, święcenie pokarmów na stół wielkanocny. Kulminacją triduum paschalnego jest najbogatsza w treść i symbole liturgia wigilii paschalnej.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejszy dzień dla chrześcijan i fundament naszej wiary. Dzień zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. A każda niedziela jest pamiątka tego wydarzenia.

Adoracja Wielkopiątkowa

„Chrystus się zła nie dopuścił. Jego śmierć jest całkowicie niezawiniona. Zarazem krzyk o niesprawiedliwości tonie w ciszy, milczeniu i pokoju Bożego Syna, który oddaje swojego Ducha za tych wszystkich, którzy są winni. On jedyny, który nie zasłużył na śmierć – oddaje swoje życie i tym zwycięża nasze winy”.        

  1. Tomasz Grabowski OP

Wielki Piątek to dzień, w którym rozmyślamy nad męką i śmiercią Chrystusa. To na krzyżu dokonało się Odkupienie człowieka. Jak powiedział Papież Franciszek: „W krzyżu widzimy potworność człowieka, który daje się prowadzić złu, ale widzimy także ogrom miłosierdzia Boga, który nie traktuje nas odpowiednio do naszych grzechów, ale kieruje się swoim miłosierdziem”.

Jak co roku, w naszej parafii w Wielki Piątek o godzinie 21 młodzież z KSM-u i dziewczęta z DSM-u poprowadzili czuwanie przy Grobie Pańskim, aby rozważać Miłosierdzie Boga i jego niezgłębioną miłość do każdego człowieka. Teksty rozważań przeplatane były śpiewem pieśni nawiązujących do męki i śmierci Zbawiciela. Na koniec adoracji odmówiona została cząstka różańca bolesna.

Brak możliwości komentowania.