Adoracja diecezjalna

 

ADORACJA DIECEZJALNA W NASZEJ PARAFII

W czwartek 20 kwietnia 2017 roku przypadła na naszą parafię Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęła się ona Koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00 i trwała do godziny 16:30.

Czym jest Adoracja Najświętszego Sakramentu?

Adoracja, znaczy czcić Boga z miłością, szacunkiem i dziękczynieniem w miejscu Jego obecności, w Jego wspaniałości i w całym Jego dziele zbawienia.

Adoracja jest więc zatem pełnym miłości spotkaniem z naszym Bogiem, Panem, Stwórcą, Zbawicielem i najlepszym Przyjacielem. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wszelkich win i występków świata.

Jezus jest blisko nas, czeka na nas i my zawsze wiemy, gdzie możemy Go znaleźć. On nas zna i oczekuje na nas. Nie pozwólmy, by czekał daremnie. Nie omijajmy tego, co dla naszego życia najważniejsze i największe. Pamiętajmy o mądrości zawartej w słowach św. Jana Pawła II: ,,Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.”

Brak możliwości komentowania.