Wizytacja ks. bp Jana Wątroby w naszej wspólnocie

 

WIZYTACJA KS. BISKUPA W  NASZEJ PARAFII

W środę 8 marca 2017 roku naszą parafię odwiedził Ordynariusz Rzeszowski Ksiądz Biskup Jan Wątroba w ramach wizytacji kanonicznej, która ma miejsce co 5 lat. Jednym z punktów kulminacyjnych było udzielenie przez Księdza Biskupa trzynastu młodym osobom Sakramentu Bierzmowania.

Ponadto wizytacja obejmowała następujące punkty:

– Spotkanie z gronem nauczycielskim, uczniami, Radą rodziców oraz z Paniami Sołtys z Przedborza i Huty Przedborskiej w Szkole Podstawowej w Przedborzu;

– Odwiedziny u dwóch osób chorych w parafii oraz u mamy naszego rodaka – księdza Józefa Muchy;

– Spotkanie z grupami parafialnymi;

-Uroczysta Eucharystia:

Przed Mszą Świętą o godzinie 17:00 Ksiądz Proboszcz powitał Arcypasterza przed drzwiami Kościoła przekazując symbolicznie klucze do naszej świątyni. Następnie uroczyście pokropiono wiernych w asyście służby liturgicznej wszyscy przeszli do ołtarza. Tu nastąpiły modlitwy i powitanie Gościa przez jedna z rodzin naszej parafii chlebem i solą. Ksiądz Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafii, w którym zawarł informacje o działalności duszpasterskiej, realizacji zadań, podejmowanych inicjatywach i zaangażowaniu parafian w działania zmierzające do pogłębiania relacji z Panem Bogiem, w efekcie osiągnięcia zbawienia, które jest ostatecznym celem naszego życia. Następnie rozpoczęto sprawowanie Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Biskup wraz z czterema kapłanami. Słowo Boże wygłoszone przez Pasterza, było zaproszeniem dla bierzmowanych do radosnego i odważnego świadczenia o Bogu. Wszyscy parafianie zostali zachęceni, aby przeżywać swoje życie blisko Chrystusa.

Wizytacja miała na celu nie tylko sprawdzenie stanu duchowego, materialnego jak i dokumentacji parafii, ale przede wszystkim pogłębienie relacji wiernych z kościołem i Bogiem. Jest to jakby sama wizytacja Pana Jezusa, który w osobie Pasterza przybywa do swojego ludu. Ksiądz Biskup umocnił nas słowem modlitwą i błogosławieństwem na  drodze do Pana, którą każdy z nas kroczy.

Serdecznie dziękujemy Drogi Ojcze naszej diecezji za obecność wśród nas. Dziękujemy za pasterskie słowo skierowane do każdego, za modlitwę w naszej intencji i trud wizytacji w naszej parafii. Życzymy Księdzu Biskupowi zdrowia i siły, wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej. Życzymy mocy Ducha Świętego, który nieustannie porywa serca do kroczenia drogą świętości wiary, nadziei i miłości. Niech Chrystus Pan umacnia Księdza Biskupa w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, które otwiera na Boga i Jego miłość. Zapewniając o modlitwie, mówimy z głębi serca Bóg zapłać!

Podziękowanie składamy również na ręce naszego Księdza Proboszcza, który przygotował młodzież do Sakramentu Bierzmowania oraz zorganizował cały przebieg uroczystości,

a także wszystkim Kapłanom, którzy uczestniczyli we Mszy Świętej i tym, którzy przybyli na tę wyjątkową uroczystość do naszej parafii.

Młodzieży życzymy, by ich serca otwarte były na działanie Ducha Świętego, którego otrzymali w Sakramencie Bierzmowania, i pozwalali Mu się prowadzić przez życie.

 

Szczęść Boże!

redakcja, foto Paulina M.

Brak możliwości komentowania.