Czas nawrócenia i pokuty

CZAS WIELKIEGO POSTU – szansą dla Ciebie

Wielki Post to czterdzieści dni szczególnej łaski Boga dla nas. Cały Kościół podejmuje wspólnie pokutę, aby zerwać z grzechem i powrócić do Boga, który nas kocha. Odnawiamy więź przymierza z Ojcem Niebieskim poprzez słuchanie słowa Bożego i powrót do przykazań. To wielkie przygotowanie serc na przyjęcie radości zmartwychwstania, jaka rozleje się na Kościół w Wigilię Paschalną nie może ominąć najmniejszej wspólnoty Kościoła – rodziny. Wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, przebaczenie, uczynki miłosierdzia, wspieranie się nawzajem w wielkopostnych postanowieniach, podjęcie postu zaowocuje pogłębieniem wzajemnej miłości i szczęścia wspólnego życia.

Wejdź w Czas Wielkiego Postu i nie lękaj się zatrzymać przy Znakach Miłości.

Zobacz, jak Miłość przenika i przemienia to, co małoduszne,

Jak Piękno przenika i przemienia brzydotę,

Jak Posłuszeństwo przenika i przemienia samowolę,

Jak Wieczność przenika i przemienia doczesność,

Jak kwiat przenika przez martwą skałę i ją ożywia,

Jak Nieśmiertelność przenika przez śmiertelność – aby dalej Żyć.

Ks. Proboszcz

Brak możliwości komentowania.