Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Czym jest wizytacja kanoniczna?

Wizytacja kanoniczna –  to szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.
Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji i tak też chcemy patrzeć na ten czas, i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie.
Ks. biskup co 5 lat przybywa na wizytację zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą danej parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Wizytacja kanoniczna wskazuje też czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

Wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii.

Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.

W naszej parafii 08.03.br.  w święto kobiet – będziemy gości J.E. ks. bp ordynariusza Jana Wątrobę. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie z Pasterzem naszej rzeszowskiej diecezji przeżywającej 25 lecie swego istnienia.

Plan wizytacji J.E. ks. bp. Jana Wątroby w parafii św. Józefa w Przedborzu 08. 03. 2017 r.  

  • 9. 30 – przyjazd na plebanię w Przedborzu.
  • 10.00 – spotkanie z dziećmi i nauczycielami w szkole podstawowej w Przedborzu.( krótkie przedstawienie, spotkanie z nauczycielami przy ciastku i kawie).
  • 12.30 – obiad i odpoczynek.
  • 14.00 – odwiedziny w domu chorego.
  • 16.00 – spotkanie z grupami duszpasterskimi.( w kościele wszystkie wspólnoty parafialne).
  • 17.00 – Powitanie ks. biskupa i uroczysta msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży gimnazjalnej.( udział chóru Familiaris z Woli Baranowskiej i krótki koncert pieśni pasyjnych)
  • 18.30 – wspólna kolacja z kapłanami dekanatu.
  • 20.00 – zakończenie wizytacji.

 

Brak możliwości komentowania.