Objawienie Pańskie

 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI – OBJAWIENIE PAŃSKIE

Święto to obchodzimy co roku 6 stycznia. Jego symbolem jest opisana w Ewangelii świętego Mateusza historia przybycia do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara, aby oddać cześć Chrystusowi. Święto Objawienia Pańskiego to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Obchody Święta Trzech Króli mają uczcić pojawienie się i obecność Boga w historii człowieka. Mędrcy zapewne nie znali języka, którym posługiwała się Maryja i Józef, ale przyniesionymi darami pokazali kogo widzą w tym Dzieciątku. Dając złoto wskazali na Jezusa jako Króla. Składając kadzidło pokazali, że jest Kapłanem i Bogiem. Dając mirrę pokazali, że Jezus jest wypełnieniem proroctw Starego Testamentu, zapowiedzieli też śmierć i pogrzeb Jezusa. Mirra służyła do namaszczania po śmierci.

Wierni w ten dzień gromadzą się na uroczystej Mszy Świętej podczas, której jest zwyczaj święcenie złota i kadzidła, który pochodzi z XV i XVI wieku. Kredę zaczęto święcić w XVIII wieku. Po powrocie z kościoła wierni okadzają swoje domy poświęconym kadzidłem, natomiast kredą piszą na drzwiach wejściowych litery K+M+B oraz aktualny rok. Po łacinie skrót odczytywany jest, jako błogosławieństwo – Christus Mansionem Benedicat, czyli Chryste błogosław temu domowi. Rozpalonym kadzidłem i wodą, dokonujemy poświęcenia pomieszczeń domowych. Dawniej wierzono, że taki gest przywraca szczęści, miłość i pokój, a wygania złe moce i duchy.

Brak możliwości komentowania.