Wypominki Roczne 2016/2017 w parafii św. Józefa w Przedborzu – część II

Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi, okazujesz Swoje miłosierdzie wszystkim ludziom. Pokornie Cię błagamy, aby Ci za których się modlimy, dostąpili z twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego mogli chwalić Cię bez końca przez Chrystusa Pana naszego Amen. Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy zmarłych; papieży, biskupów, kapłanów zwłaszcza pracujących w naszej parafii i pochodzących z naszej parafii, ; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard Kiwak, ks. Jacek Ruszel, ks. Stanisław Jaworski, zmarłych budowniczych i dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w naszych modlitwach wypominkowych; Tyrpin Władysław, Henryka, Antoni, Janina, Bronisław, Franciszek, Tyburczy Stefania, Adam, Franciszek//,Łagowski Jan, Mroczka Joanna, Ludwik//, Chyliński Jan, Agata, Reguła Józef, Anna, Białek Jan, Rozalia, Zawisza Jan, Białek Maria//, Filipek Maria, Stanisław, Ofiara Jan, Filipek Maria, Jan, Józef, Stopa Janusz, dusze zapomniane//, Majka Aniela, Tomasz, Stefan, Tylutki Wiktoria, Michał, Stanisław i zmarli z rodziny//, Świerk Jan, Maria, Zdzisław, Guzior Wojciech, Katarzyna,// Pas Józef, Jan, Anna, Feret Józefa, Andrzej, Sarama Anna, Franciszek//, Bryk Mieczysław, Michał, Michalina, Rauch Zofia, Wiesław, Starzec Józef//, Niezgoda Jan, Genowefa, Bryk Julia, Piotr, Ocimek Władysław, Marianna, Bryk Roman, Michał, Julian, Józef, Eugeniusz, Kimbar Stanisława, Arabasz Maria, Spaczyńska Weronika oraz dusze w czyśćcu cierpiące//, Tylutki Danuta, Edward, Helena, Stanisław, Żądło Stanisława, Władysław.//Halat Jan, Aniela, syn Jan, Kozłowski Aleksander, Jemioło Maria i zmarłych z rodziny Wilków, Fornków i Marków//, Kuna Józef, Maria, Michał, Jan, Stanisław, Kuna Czesław, Halina i zmarli z rodziny Drożdż i Klubek//, Jemioło Maria, Michał, Wardęga Stefan, Jan, Kozioł Franciszek i Maria, Źródło Mieczysław, Krutys Maria, Michał//, Białek Józef, Jan, Zofia, Maria, Franciszek, Henryk Świątek//, Feret Tadeusz, Kozioł Jan, Czesława//, Motowidło Józef, Anna, Maria, Tomasz i zmarli z rodziny Motowidło i Haracz//, Augustyn Maria, Wojciech, Karolina, Bryk Jan, Miazga Maria, Władysław, Bieleń Łucja, Józef, Miazga Wiktoria, Jan//, Jemioło Maria, Michał, Maria, Miazga Zofia, Stanisław, Kozioł Franciszek, Maria, Paweł, Halat Jan, Krzemiński Henryk, Tylutka Helena, Stanisław, Kozioł Jan, Czesława, Świerk Zdzisław//, Staroń Aniela, Jakub, Kuna Helena, Stanisław, Warunek Zofia, Chodór Jan, Stefania, Zofia, Stanisława, synowie; Józef, Henryk. Białek Stefania, Aniela, Wojciech//, Biesiadecki Michał, Stefania, Zofia, Świątek Maria, Kowalski Jan, Władysława, Tadeusz//, Saj Józef, Antoni, Józefa, Piekarski Jan, Weronika//, Kuca Janina, Stanisław, Józefa, Tadeusz, Wiktor Antonina, Jan, Wdowik Tadeusz, Sitko Jan, Cach Katarzyna//, Reguła Aniela, Anna, Józef, Draus Maria, Antoni, Dryja Maria, Jan, Józef, Bryk Aniela, Stefania, Świzdor Franki dusze w czyśćcu cierpiące//, Saj Franciszek, Katarzyna, Józefa, Piotr, Pipała Józef//, Brzyszcz Maria, Antoni, Orzech Michał, Brzyszcz Jan, Franciszka, Orzech Antonina, Józef//, Sarama Władysława, Józef, Mazan Anna, Józef, Mirosława, Adam, Pokrzywa Maria//, Pas Józef, Jan, Zofia ,Piotr. Wójtowicz Stefania, Ludwik, Jan, Zofia, Bronisława De Spirt, Miazga Zofia, Aleksandr, Jan, Widak Władysław, Emilia, Czaja Kazimierz, Rozalia, Guzy Emilia, Jan Przydział.// Haracz Stefania, Saj Jan, Julia// Źródło Zofia, Jan, Krok Marian, Rozalia, Jan, Napora Helena, Władysław//, Pas Józefa, Jan, Piotr, Wójtowicz Stefania, Ludwik, Jan, Władysław, Józef, Zofia, De Spirt Bronisława, Miazga Zofia, Aleksandra, Jan, Widak Władysława, Emil, Czaja Kazimierz, Rozalia, Guzy Emil, Jan Przydział// Bryk Maria, Eugeniusz, Łojek Maria, Edward, Popielarz Aniela, Jan, S. Maria Gracjana Popielarz, Popielarz Helena, Józef, Stanisław, Krystyna, Rita, Sabina, Bryk Piotr, Julia, Józef, Anna, Michał, Anna, Roman, Julian, Spaczyńska Weronika, Józef, Kimbar Stanisława, Paweł, Arabasz Maria, Stefan, Ryszard// Julia, Jan Wiącek//Kuca Janina, Szumierz Helena, Mazur Karolina, Kuca Stanisław, Franciszka, Antonina, Rozalia, Jan, Źródło Antoni, Ochab Zofia, Edward// Żądło Władysław, Początek Weronika, Gabriel, Władysława, Żądło Stefania, Kazimierz, Kuśnierz Stanisława, Augustyn//, Turek Maria, Jan, Drałus Władysław, Kluk Maria, Henryk, Chrzanowscy Aniela, Edward, Draułs Rozalia, Wojciech oraz dusze w czyśćcu cierpiące//.

Koronka do Bożego miłosierdzia

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Brak możliwości komentowania.