Poświecenie pojazdów – św. Krzysztofa

Liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących.

W niedzielę 24 lipca 2016 roku na wszystkich Mszach świętych polecaliśmy Panu Bogu wszystkich kierowców oraz podróżujących. Modliliśmy się, aby cieszyli się opieką św. Krzysztofa i bezpiecznie docierali do celu. Po każdej Mszy Św. kapłan poświęcił pojazdy. Ofiary złożone przy tej okazji do puszki zostały przekazane na środki transportu dla misjonarzy.

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewne oko i rękę, abym nikomu nie wyrządził szkody na drogach. Dawco życia, nie pozwól, abym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, Panie, od nieszczęść i wypadków osoby towarzyszące mi. Naucz mnie używać maszyny dla dobra współbraci i pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twojej łaski towarzyszyły mi zawsze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiewnik dla kierowców. -na wesoło 🙂

Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy rozwija się następujące prędkości.

90 km/h – To szczęśliwy dzień

100 km/h – Cóż Ci Jezu damy

110km/h – Ojcze, Ty kochasz mnie

120 km/h – Liczę na Ciebie Ojcze

130 km/h – Panie, przebacz nam

140 km/h – Zbliżam się w pokorze

150 km/h – Być bliżej Ciebie chcę

160 km/h – U drzwi Twoich stoję Panie

170 km/h – Pan Jezus już się zbliża

180 km/h – Jezus jest tu

200 km/h – Witam Cię, Ojcze

220 km/h – Anielski Orszak….

Pamiętaj! Św. Krzysztof jeździ z tobą tylko do 110 km/h, później swoje miejsce oddaje świętemu Piotrowi.!!!

Brak możliwości komentowania.