Czuwajcie i bądźcie gotowi – Adwent

Czas Adwentu to szczególne zaproszenie samego Boga do czujnego oczekiwania na Jego przyjście. To potrójne oczekiwanie;

  1. Na pamiątkę pierwszego przyjścia – coroczne Boże Narodzenie,
  2. Jako obecne adwentowe oczekiwanie na przychodzenie Boga w mojej codzienności.
  3. Na powtórne przyjście Chrystusa na końcu świata- najważniejsze.!!!

Oczekiwać Jezusa !!! – czy tylko czas Adwentu jest uprzywilejowanym czasem, który sprzyja rozważaniu, jak być gotowym na spotkanie z Panem? Który to już Adwent przeżywam w swoim życiu? Ile postanowień niespełnionych, choć ochoczo podejmowanych?

Powinien być on przede wszystkim czasem osobistego oczekiwania na Mesjasza, który ma przyjść i zmienić wszystko. Ten czas nie może być czasem, bezczynnego oczekiwania, nie tylko biernym oczekiwanie na święta. To ma być raczej czas przygotowania, a to oznacza konieczność działania, konkretnych decyzji i zmian. Oczekiwać Jezusa – to prawda wpisana w życie człowieka wierzącego. Trwać w gotowości na przyjście Pana codziennie, bo „nie wiem, w którym dniu Pan mój przyjdzie”.

Na ten czas Jezus kieruje do nas jasne i wyraźne wezwanie: Czuwajcie i módlcie się. Czuwanie i modlitwa mają być cechą charakterystyczną naszego Adwentu. Starajmy się być człowiekiem czuwania, bo tylko taki człowiek może dobrze widzieć rzeczywistość i odpowiednio reagować na to, co się w nim i wokół niego dzieje. Tylko taki człowiek ostatecznie nie przeoczy tego momentu, w którym Pan przyjdzie, a sposób Jego przyjścia może nas szczerze zaskoczyć. Ile potrafię dać z siebie, by dobrze wykonać moje obowiązki w pracy, w domu, w służbie bliźnim? Ile potrafię włożyć wysiłku, by  ktoś mnie docenił, pochwalił, zauważył moje starania w różnych zajęciach i sytuacjach mojej codzienności?

Czuwajmy więc oczekując na spotkanie i dajmy się Jemu poprowadzić. Czuwajmy z modlitwą w sercu. W czasie modlitwy człowiek patrzy na Boga i Jego prosi o rozeznanie i o Jego aktywność w naszym życiu. Trwajmy na modlitwie często i bądźmy świadomi obecności Boga w sakramentach w drugim człowieku i w nas. Niech tegoroczny Adwent będzie właśnie taki – czujny i rozmodlony.

 

Brak możliwości komentowania.