Wypominki roczne 2023/2024 cz. 3

Wypominki Roczne 2024  część III

         Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi, okazujesz Swoje miłosierdzie wszystkim ludziom. Pokornie Cię błagamy, aby Ci za których się modlimy, dostąpili z twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego mogli chwalić Cię bez końcaTobie Boże miłosierny polecamy zmarłych; rodziców, rodzeństwo, krewnych ,przyjaciół, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła oraz kapłanów; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, ks. Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard, ks. Jacek, ks. Stanisław, ks. Marek, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Wacław, ks. Mieczysław, ks. Józef,  ks. Tadeusz Porzuczek, ks. Wiesław Augustyn, ks. Jan Wojcieszek oraz zmarłych polecanych w modlitwach wypominkowych; Paweł Mastalerz, Adela, Władysław Sitko, Stanisław Świder// Józefa, Walenty Mazur, Anna, Jan Ochab, Maria, Edward Ochab// Jan, Joanna Wiktor, Grzegorz Wiktor, Tadeusz Świder//Popielarz Adolf, rodzice; Aniela, Józef, Weronika, Michał// Eugeniusz Mazur// Sarama Stefania, Michał, Janina, Jan, Starzec Zofia, Franciszek// Ryszard Ciężkowski, Wacław Zieliński, dusze w czyśćcu cierpiące// Maria, Stanisław, Jan, Józef, Maria Filipek, Janusz Stopa, Sylwester Siuzdak, dusze w czyśćcu cierpiące //Marian Reguła, Maria Majka, Adam Betlej, Maria Białek//Anna, Maria, Józef, Tomasz, Józef Sarama, Weronika, Józef Stanisz, Katarzyna Pasternak, Aniela Nabożna, Tekla Madej, Anna Gruszka zmarli z rodziny// Anna Wiewióra// Zygmunt Staroń// Bogusław, Kazimierz Kamiński, Stanisław Gąsior, Mariusz Ozimek//Ludwik, Stanisław, Stefania Sitko, Jan, Katarzyna, Aleksander Kołodziej, Michalina, Józef Skowroński//Henryk, Anna, Franciszek Wiącek, Urszula, Jan Pas, Maria, Jan Dryglas, Władysława, Roman Bryk dusze w czyśćcu cierpiące//Buta Kazimierz, Krok Wojciech, Ludwika, Eugenia, Kasza Zofia, Stanisław, Cichowicz Józefa, Maria Mazur//Józefa, Bolesław, Halina, Edward Wizner, Kordula Jan, Kuś Anna, Józef Hopjan, Józef Szpak, Maria, Józef Bryk, Genowefa Wyrobek, Maria Stachnik, Katarzyna Porada, Olga, Witold Mayer, Weronika Rząsa//Bronisława, Maria, Józef, Jan, Władysław Draus, Aleksander, Jan Świątek, zmarli z rodziny Tyrpin, Łucja Nowak, Maria Plis i dusze w czyśćcu cierpiące//Władysław, Franciszek, Józef, Anna Paśko, Bronisława, Franciszek Wróblewscy//Zofia, Antoni Pas, Zofia Wojciech, Maria, Józef  Kosiorowski//Weronika, Michał Rozmus//Jan, Julia, Kazimierz Biesiadecki, Paweł, Aniela Białek, Michał, Antonina, Władysław Wójtowicz//ks. Stanisław Jaworski,  Jan, Aniela, Józef, Brud Stanisława, Jan, Józef, Aniela, Bogdan Krok, Krok Franciszek, Zuzanna, Janina, Władysław Soboń// Józef Wańcicki, Czerwonka Zofia, Edward, Henryk, Bogdan, Krystyna, Wańcicki Władysław, Zofia, Kasprzycki Piotr// Techmański Stanisław, Teresa Skiba, Techmański Czesław, Helena, Leon, Wojciech, Urszula, ks. Szczepan, Maria Brzusmian, Stefania, Władysław Mazur, Anatol, Kazimierz Mazur, Jurkiewicz Zofia, Jan//Stanisław Gąsior, Maria Sieliło, Mieczysław Styczyński//Jan Sitko, Katarzyna, Henryk Mazur// Olszowy Aniela, Adam, Żądło Tadeusz// Anna, Paweł Rozmus//Łukasz Kanach, Maria, Stanisław Gruszka//Depa Wincenty, Jakub, Karolina, Józefa, Wojciech//Władysław, Krzysztof Sarama, Małgorzata Kardyś, Jerzy Zuber, Jan, Stefania Sitko//Helena i Władysław, Maria Kiwak, Julia, Piotr Jakubiec, Anna, Józef Kwarta, Jan Saj, Józefa, Józef Haracz//Aniela, Jan Halat, syn Jan, Żądło Helena, Jan, Jemioło Maria, zmarli z rodziny; Wilk, Fornek, Marek//Janusz Gąsior, Aleksandra, Władysław Żądło//Guzior Maria, Katarzyna, Wojciech, Robert, Draus Zofia, Stanisława Ziobro, Joanna Kret, polegli za Ojczyznę, dusze w czyśćcu cierpiące//Ludwik, Antonina, Władysław Kwiatkowski// Antoni, Maria, Stanisław, Bronisława, Teresa Łowczyk//Ludwik, Stefania Kwarta, Jan, Władysława, Wojciech Janczewski, Jan, Anna Surdel, Edward Klisiewicz//Siębor Zofia, Roman, Tylutka Apolonia, Antoni, Magda Czesław, Aniela, Kazimierz//Stanisława, Jan, Stefan Wardęga, Maria, Michał Jemioło, Maria, Michał Krutys//Wójtowicz Bronisław, Józef, Zofia, Darłak Józef, Maria, zmarli z rodziny Darłak, Wójtowicz, Kuca Stanisław, Anna, Józef, Zofia, Wrażeń Maria, Tadeusz//Maria, Stanisław Białek// Orzech Stanisław, Krystyna, Józef, Bolesław Trojan//Bieleń Zofia, Władysław, Feret Katarzyna, Antoni, Bieleń Łucja, Józef, Łowczyk Tadeusz, Eugeniusz, Kazimierz, Bieleń Jan, Władysław, zmarli z rodziny; Bieleń, Łowczyk//Stefania, Genowefa, Maria, Zofia, Jan, Józef, Antoni, Mieczysław Biesiadeccy, Stefan Łagowski, i jego rodzice, Aniela, Weronika Białek, zmarli z całej rodziny//Kazimierz, Stefania, Anna, Wojciech Haracz, Jan, Julia Saj, Piotr Starzec//Robert Popielarz//Saj Jan, Genowefa, Józef, Kiwak Helena, Władysław, Julia, Piotr Jakubiec, Anna, Jan Kiwak//Jan Mazur, Tylutka Danuta, Edward, Helena, Stanisław//Orzech Antoni, Maria, Stanisław//Maria, Mieczysław, Sylwia Biesiadecka, Julia, Józef Wiącek, Janusz Starzec, Tadeusz Żądło//Zofia Olszewska, Tadeusz Smoła, Szędzioł Stanisław, Józefa//Turek Maria, Jan, Adam, Drałus Władysław, Czesław, Józef, Zuber Anna, Józef, Jan, Jerzy, Jan Fryc, Aniela, Edward Chrzanowski,// Hul Władyslaw, Drygiel Jan, Karolina, jan, Jadach Bronisława// Krystyna Kuca// i dusze w czyśćcu cierpiące//

Koronka do Bożego miłosierdzia..

Boże Ojcze niebieski, polecamy Ci pokornie  naszych zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba. Nam zaś pomagaj żyć uczciwie, abyśmy mogli się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą. Amen

Brak możliwości komentowania.