Wypominki roczne

Wypominki Roczne 2023 część IV

         Wszechmogący, wieczny Boże, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi, okazujesz Swoje miłosierdzie wszystkim ludziom. Pokornie Cię błagamy, aby Ci za których się modlimy, dostąpili z twej łaskawości odpuszczenia wszystkich swoich grzechów i obdarzeni radością życia wiecznego mogli chwalić Cię bez końca. Tobie Boże, Ojcze miłosierdzia polecamy dusze naszych zmarłych;, rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, ; ks. Józef Adamczyk, ks. Henryk Florek, ks. Władysław Jędrzejewski, ks. Tomasz Bułat, ks. Jan Kościelny, ks. Kazimierz Bukowiec, ks. Władysław Sitko, ks. Jan Czuba, ks. Adam Stachura, ks. Jan Chmioła, księża Skwirut Józef i Roman, ks. Ryszard , ks. Jacek, ks. Stanisław Jaworski, ks. Bajor, ks. Piotr, ks. Tomasz, ks. Marek, ks. Marcin, ks. Mieczysław, ks. Tomasz, ks. Stanisław, ks. Józef Półchłopek, ks. Tadeusz Porzuczek, ks. Wiesław Augustyn i zmarłych budowniczych, dobrodziejów naszej świątyni oraz zmarłych polecanych w wypominkach; Anna, Józef, Jan, Marian Motowidło, Janusz Rębacz// Saj Czesław, Leszek, Sławomir// Kiwak Władysław, Antonina, Andrzej, Katarzyna, Wojciech, Guzior Jan, Klisko Karolina// Stanisław  Wiącek, Michał Siwiec, Julia Wiącek, Julia Blicharz zmarli z rodzin// Zofia, Czesław Halat, Aniela, Józef, Stanisław Wsolak, Magdalena Zapała, zmarli z rodzin; Halat, Kowalski, Wsolak, Rzepka// Helena, Józefa, Jan Pas, Antonina Popielarz, Eugenia, Jan, Tadeusz, Andrzej, Franciszek Głodek, Teresa Garboś// Kuca Kazimiera, Saj Julian, Helena, Kuca Weronika, Jan, Tadeusz Saj, Kazimiera, Edmund Gątarscy, Stanisław, Katarzyna Szypuła// Kozioł Czesława, Jan, Feret Helena, Tadeusz// Stanisław Filuba, Stanisław, Kazimierz, Maria Żądło// Buta Kazimierz, Krok Wojciech, Ludwika, Eugenia, Kasza Zofia, Stanisław// Antoni, Józefa, Eugenia, Józef, Jan Saj, Weronika, Jan Piekarscy, Stanisław, Aniela, Czesława Zielińscy// Władysława, Tadeusz Bezara, Maria, Józef Żurek, Józef Dłużeń, ks. Tadeusz Porzuczek// Świątek Maria i Ludwik, Julia i Wojciech, Starzec Zofia i Wojciech// Kiwak Helena, Władysław, Maria, Saj Jan, Haracz Józefa, Józef, Jakubiec Piotr, Julia, Kwarta Anna, Józef// Andrzej, Karolina, Jan Zawisza, Stefana, Anna, Krystyna, Marian Woźniak, Stanisław Gąsior// Biesiadecka; Sylwia, Maria, Mieczysław, Żądło Irena, Aleksander, Mariusz// Tylutki Stanisław, Maria, Dudek Salomea, Władysław// Józef, Aniela, Stanisław, Stanisława, Jan, Władysław, Janina, Bogdan Krok, Stanisław Techmański, Józef Wańcicki// Stefania, Władysław Ziółkowski, Antonina, Ludwik , Władysław Kwiatkowski// Jan, Stanisław, Franciszka, Jan, Rozalia Kuca, Szumierz Antoni, Helena, Henryk, Józefa Mazur, Jan, Katarzyna, Anna Wilk, Eugeniusz, Bolesław Mazur, Zofia, Edward Ochab, Jan, Karolina Mazur, Czesław, Jan Kozioł, Czesław, Ryszard Saj// Sajdak Katarzyna, Jan, Starzec Maria, Józef// Zofia Draus, Julia, Jan Świątek, Władysław, Władysława Draus// Franciszek Jemioło, Opiela Kazimierz, Maria, Jan Nogiec// Marian Loda, Rozalia Sarama//Wójtowicz Bronisław, Józef, Zofia, Darłak Józef, Maria i zmarli z rodzin; Darłak i Wójtowicz// Helena, Kazimierz Białek// Genowefa, Jan Olszowy, Wanda, Stanisław Dworak, Zofia, Wojciech Świątek// Ludwik Rozmus, Jan i Aniela Rozmus, Żądło Roman i Rozalia, Tomasz i Zofia, Jan, Kunegunda Zygmunt// Zofia Orzech, Jan, Maria, Bronisław Białek, Władysław, Rozalia, Jan Orzech// Łojek Maria, Edward, Mieczysław, Bryk Maria, Eugeniusz, Popielarz Aniela, Jan, S. Gracjana Popielarz, Helena, Józef, Władysława, Stanisław, Krystyna, Rita, Kazimierz, Sabina Popielarz, Bryk Piotr, Julia, Józef, Anna, Michał, Anna, Bryk Roman, Julianna, Spaczyńska Weronika, Józef, Kimbar Stanisławy, Pawła, Maria, Stefan Ryszard Arabasz oraz dusze w czyśćcu cierpiące// Feret Józefa, Andrzej, Pas Józef, Anna, Jan, Lucyna, Władysław Pas, Sarama Anna, Franciszek// Sarama Jan, Julia, Stanisław, Różański Jan, Aniela//Filipek Anna, Stefan, Jan, Kazimierz, Marian, Janusz, Surowiec Maria, Walenty, Draus Aniela, Wiewióra Andrzej, Józef Lenart, Brzyszcz Eugeniusz, Józef Rędziniak, Józef Kozioł// Jan Ofiara, Maria, Stanisław, Jan, Józef, Maria Filipek, Janusz Stopa, Sylwester Siuzdak dusze w czyśćcu cierpiące// Źródło Zofia, Jan, Rozalia, Jan, Marian Krok, Katarzyna Bartuś, Napora Helena, Władysław// Żądło Tadeusz, Olszowy Adam, Aniela// Janina, Henryk Sitko, Antonina, Michał Bunarowscy, Józef Micek// Maria Sarama, Jan, Maria, Łowczyk Józef, Anna, Jan, Władysław, Zofia Kowalska, Władysław, Krzysztof, Małgorzata Sarama// Żądło Bronisława i Józef, Kazimierz, Stanisław// Jan Świątek, Kazimierz, Jan Kuca, Helena, Jan Mierzejewscy i zmarli z rodzin; Kuca, Świątek, Orzech, Zielińscy// Zuber Jerzy, Anna, Józef, Jan, Kardyś Małgorzata, Sarama Krzysztof, Władysław// Sarama Piotr, Olszowy Franciszek, Janina// Sarama Julia, Jan, Anna, Józef, Teresa, Tadeusz zmarli z rodziny Szewc// Orzech Stanisław, Antoni, Maria// Władysława, Józef, Apolonia, Karol Furtak, Janina, Jan, Julia, Antoni Kret, Stefania, Władysław Gaweł, Józef Skóra// Kazimierz, Stefania, Wojciech, Anna Haracz. Jan, Julia Saj, Piotr Starzec// Jan, Maria Sarama zmarli z rodziny Sarama, Michał, Wiktoria Tylutki zmarli z rodziny Tylutkich, Zbigniew Sarama// Józefa, Józef Bajor, Stanisław, Izabela Bajor, Maria, Antoni, Tyrpin Antoni, Ludwika, Henryka, Juras Maria, Zbigniew, Mieczysław, Katarzyna, Jan, Anna Wadas, Ewa, Jan, Józef Szendoł, Jerzy Zuber, Aleksander Polek. Ks. Henryk//  Mieczysław, Józefa, Tadeusz Kuca, Anna, Jan, Edward Źródło, Aniela Ferfecka, ks. Henryk i dusze w czyśćcu cierpiące//

Boże Ojcze niebieski, polecamy Ci pokornie  naszych zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i prace ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba. Nam zaś pomagaj żyć uczciwie, abyśmy mogli się spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotkanie z Tobą. Amen

Brak możliwości komentowania.