Zaproszenie na renowację misji świętych

RENOWACJE MISJI ŚWIĘTYCH

Drodzy parafianie! 

            Niespełna dwa lata temu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej misje św. – czas łaski i Bożego miłosierdzia. Mottem były słowa rozważane słowa św. Jana; „ Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy – nie zginął, ale miał życie wieczne….                                           Wielu spośród nas podczas tych dni słuchając Słowa Bożego – czuło żywą obecność Boga. Na zakończenie misji, stając pod misyjnym krzyżem, zostaliśmy posłani, aby dawać świadectwo naszej wiary wszędzie; w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i miejscu pracy.                                                                                               W dniach 11-14.09.br. – będziemy mieli możliwość odnowienia tych misyjnych dni poprzez przeżycie renowacji Misji świętych. Znowu przyjedzie do nas ojciec misjonarz Wiesław, aby przywoływać na pamięć chwile minionych przeżyć, utwierdzić nas w dobrym, ukazać jeszcze raz Jezusa, który jest naszym sensem życia, naszym Zbawicielem, a tych, którzy – z jakichkolwiek powodów – z łask misyjnych jeszcze nie skorzystali, wezwać do nawrócenia.                                                                                                     Przyjmij drogi Bracie i Siostro – serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w odnowieniu Misji świętych. To czas spotkania się z Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotów i pogłębienia religijnego życia. Niech i tym razem nie zabraknie naszej modlitwy, zatroskania o każdego z naszych bliźnich i świadectwa naszej wiary. W poczuciu odpowiedzialności za Was przed Bogiem – zapraszam wraz z ks. misjonarzem Wiesławem Burskim- saletynem–  wszystkich do gorliwego udziału w ćwiczeniach misyjnych, do modlitwy i szczerej współpracy z nami w owocnym przeprowadzaniu zamierzonego dzieła.

Program Renowacji Misji Świętych w parafii św. Józefa Rzemieślnika

w Przedborzu 11 – 14 września 2022 r

„ZBLIŻCIE SIĘ MOJE DZIECI, NIE BÓJCIE SIĘ…”

​​​​​​​                                                                       / z Orędzia Matki Bożej w La Salette /

 

Z Matką Bożą odczytujemy znaki czasów

 

Niedziela 11 września – dzień rozpoczęcia

  800    – Msza św. z nauką misyjną wprowadzającą dla wszystkich

930     – Msza św. z nauką misyjną wprowadzającą dla wszystkich

1100     – Msza św. z nauką misyjną wprowadzającą dla wszystkich

2000     – Apel Maryjny w intencji renowacji misji świętych i modlitwa na zakończenie dnia

 

Poniedziałek 12 września – Wartość Modlitwy / czy dobrze się modlicie moje dzieci? /

800     – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich / szczególnie starsi i samotni /

1000     – Liturgia Słowa i nauka misyjna dla dzieci szkoły podstawowej / klasy I – III /

1100     – Liturgia Słowa i nauka misyjna dla młodzieży szkoły podstawowej / klasy IV – VIII /

1800     – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

2000     – Apel Maryjny w intencji rodzin i modlitwa na zakończenie dnia

 

Wtorek 13 września – Wartość Pokuty / jeżeli się nawrócą… /

                            zbierana jest taca na seminarium duchowne Księży Saletynów

800     – Msza św. z nauką pokutną / szczególnie starsi i samotni /

900 – 1000       – Spowiedź dorosłych

1000     – Liturgia Słowa i nauka misyjna dla dzieci szkoły podstawowej / klasy I – III /

1100     – Rachunek sumienia i nauka misyjna dla młodzieży szkoły podstawowej /                       klasy IV – VIII /

1630 – 1800       – Spowiedź dorosłych

1800       – Msza św. z nauką pokutną

1900       – Adoracja Najświętszego Sakramentu jako dziękczynienie za dar Sakramentu Pokuty /możliwość spowiedzi / zakończona Apelem Maryjnym w intencji o nawrócenie grzeszników

 

Środa 14 września – Wartość Świadectwa / a więc, moje dzieci, ogłoście to całemu ludowi/

         – taca zbierana w tym przekazana jest dla współbraci posługujących na Ukrainie

  830     – Spowiedź dla chorych w kościele

900     – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i cierpiących wraz z namaszczeniem chorych i błogosławieństwem lourdzkim

1100     – Msza św. dla szkoły podstawowej / wszystkie klasy /

1800     – Msza św. z nauką dla wszystkich na zakończenie Renowacji Misji św. w intencji o Powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, życia zgodnego z nauką Ewangelii, a także o świętość Małżonków, Rodzin i każdego z nas.

Zakończenie przy Krzyżu Misyjnym.

Z a p r a s z a m y – nie może Ciebie zabraknąć!!!

Modlitwa do Ducha Świętego w intencji renowacji Misji Świętych
Bądź mym oddechem Duchu Święty,
ażebym rozważał to co święte;
bądź moją siłą Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte;
bądź mym pragnieniem Duchu Święty,
ażebym ukochał to co święte;
bądź moją mocą Duchu Święty,
ażebym strzegł tego co święte;
strzeż mnie od złego Duchu Święty,
ażebym nie stracił tego co święte. Amen.
                                                         Św. Augustyn

 

Brak możliwości komentowania.