Wizytacja kanoniczna

WIZYTACJA KANONICZNA – BIERZMOWANIE

 

W dniu 31 marca 2022 r., w naszej parafii gościliśmy wyjątkowego gościa – Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, który przybył z wizytą kanoniczną oraz aby udzielić sakramentu bierzmowania tutejszej młodzieży.

Każda parafia co 5 lat przeżywa wizytację kanoniczną. Biskup przybywa wówczas do wspólnoty, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Sprawdza, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia z poprzedniej wizytacji. Jest to szczególny czas dla całej wspólnoty parafialnej, gdyż Biskup – jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z parafianami i umocnić swoim słowem ich wiarę. Sam Chrystus w swoim Apostole szczególnie nawiedza parafię, aby wszystkim błogosławić. Ostatni raz, to ważne parafialne wydarzenie przeżywaliśmy w 2017 r., kiedy to odwiedził nas Ks. Biskup Jan Wątroba.

Kilkanaście dni wcześniej – poprzedzając przyjazd Biskupa, do naszej parafii przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne oraz katechetyczne. Był to pierwszy etap wizytacji. Następnie 31 marca o godz. 10, przed drzwiami naszego kościoła Ks. Proboszcz, asysta liturgiczna i przedstawiciele parafii powitali Ks. Biskupa. Pobłogosławił on chleb i klucze do naszej świątyni – jako symboliczny znak roli Gospodarza tej wspólnoty parafialnej. W procesyjnym przejściu udał się do świątyni, aby spotkać się z parafianami. Po chwili cichej modlitwy, Ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 5 lat działalności parafii. Następnie odprawił Mszę św. w intencji żywych i zmarłych parafian – z udziałem Ks. Biskupa i Ks. Dziekana. W modlitwie polecaliśmy także Ks. Biskupa.

Po zakończeniu Eucharystii, Księża udali się do Szkoły Podstawowej, aby spotkać się z nauczycielami i uczniami. Tam zostali powitani przez Panią Dyrektor oraz dzieci klasy 3 i zerówkę – pięknym programem artystycznym. Po tym, udali się do Domu Seniora w Hucie Przedborskiej, gdzie Biskup spędził owocny czas z osobami starszymi przy kawce i ciastku. Kolejnym punktem wizytacji były odwiedziny jednej chorej osoby z naszej parafii. Pani Krysia specjalnie na tę okazję ułożyła wiersz, który odczytała i wręczyła na dłonie tego wyjątkowego gościa. Na koniec, Księża udali się cmentarz parafialny na krótką modlitwę przy grobie Ks. Henryka Florka i Ks. Tadeusza Porzuczka.

 

 

O godzinie 17:15, Biskup spotkał się w kościele z przedstawicielami grup parafialnych, którzy przedstawili sprawozdania ze swoich działalności, a sam Biskup skierował do nich słowa otuchy, aby zawsze odważnie pokazywali innym swoją wiarę i zaangażowanie w sprawy Kościoła. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Biskupa rozpoczęła się o godzinie 18:00. W jej trakcie 14 młodych osób z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Do tego ważnego wydarzenia, kandydaci przygotowywali się przez 2 lata: poprzez odprawianie pierwszych piątków i sobót miesiąca, spotkań formacyjnych oraz specjalnych nabożeństw. Wszystko odbywało się pod okiem Ks. Proboszcza, który wskazywał młodym, że ich powołaniem jest dawanie świadectwa wiary, zwłaszcza w tym trudnym, współczesnym świecie, w którym coraz więcej ludzi odchodzi od Kościoła. Ważnym wydarzeniem w trakcie liturgii było poświęcenie przez Ks. Biskupa nowej chrzcielnicy znajdującej się w naszym kościele. Po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po czym młodzież przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, przy której asystowali Ks. Proboszcz i Ks. Dziekan. Na zakończenie Mszy św. Biskup pobłogosławił wiernych relikwiami bł. Carlo Acutisa, a bierzmowana młodzież zrobiła sobie wspólnie zdjęcie pamiątkowe.

Wyrażamy ogromną wdzięczność i dziękujemy Ks. Biskupowi za posługę Słowa i Ołtarza oraz udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Dziękujemy również Ks. Dziekanowi i Ks. Proboszczowi, którzy koordynowali przebieg całego wydarzenia, abyśmy go jak najowocniej przeżyli. Życzymy im wiele łask Bożych na następne lata posługi. Bóg zapłać!

Natalia Z.

Wiersz p. Krysi Saj.

Zacny Księże Biskupie!

Przybyłeś do nas, by swoimi modły

Ducha św. przelać na nas łaski,

Które nas chronią od tego, co podłe,

A każą patrzeć w Boga cudne blaski.

 

Ty na Chrystusa pasujesz rycerzy,

Ty znaczysz krzyżem wiecznego zbawienia,

Gdzie Ty się zjawiasz, tam wiara się szerzy,

Tam się oziębłość w gorliwość zamienia.

 

Duch św. zlewa na nas Swoje dary,

Mądrość, Pobożność, Radę oraz Męstwo,

Stąd radość płynie dla wszystkich bez miary,

Kto ma te dary, ten ma i zwycięstwo.

 

Niechaj z wyżyn przedborskiego ołtarza

Chrystus na Ciebie radośnie spogląda

I da Ci łask wiele, Księże Biskupie

I to, czego serce Twe żąda.

Brak możliwości komentowania.