Odpust parafialny

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JÓZEFA

Każda parafia ma w ciągu roku swój szczególny dzień, jakim jest odpust parafialny – tzw. imieniny parafii. Dla nas jest to 1 maja, kiedy to w Kościele Katolickim obchodzone jest liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

W tym roku wyjątkowo, z racji Roku św. Józefa, przed parafialnym odpustem odbyło się w naszej świątyni Triduum przygotowujące duchowo do tego patronalnego święta. Msze święte w te dni oraz homilie wygłaszał ks. Paweł Liszka, który przybliżył postać św. Józefa nie tylko w oparciu o Pismo św., ale także apokryfy. Podkreślał także, że nie ma na świecie człowieka, który nie doświadczyłby cierpienia, ale jest ktoś kto potrafi nas w tym zrozumieć – św. Józef – patron ludzi tracących nadzieję. Dlatego nie lękajmy się mu zawierzyć trudnych sytuacji, bo to on pokazuje nam jak prawdziwie ufać Bogu.

Po trzydniowym duchowym przygotowaniu, 1 maja zgromadziliśmy się na uroczystej sumie odpustowej o godz. 11, którą poprowadził ks. prałat Edward Pasionek z Brzysk, w asyście ks. Stanisława Saj oraz naszego ks. Proboszcza. W wygłoszonej homilii ks. Edward wyjaśnił, jak ważny jest dla parafii dzień odpustu oraz zwrócił uwagę na to, że coraz częściej zatraca się wymiar duchowy tej uroczystości, skupiając się na całej otoczce tego dnia, jaką są chociażby kramy z zabawkami czy słodyczami. Kaznodzieja wspomniał także o tym, że odpust jest dniem, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób szczególny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu zupełnego. Po mszy św. przeszliśmy w uroczystej procesji wokół kościoła ze śpiewam Litanii Loretańskiej na ustach, a także został odczytany akt zawierzenia parafii św. Józefowi.

Dziękujemy ks. Pawłowi za przygotowanie nas do dobrego przeżycia odpustu parafialnego, ks. Edwardowi za przewodniczenie tej uroczystości oraz wygłoszone Słowo Boże, wszystkim Kapłanom, którzy uczestniczyli w tym ważnym dla naszej parafii święcie ku czci św. Józefa, a także wszystkim parafianom i gościom, którzy wspólnie z nami modlili się do naszego patrona – św. Józefa. Bóg zapłać!

Brak możliwości komentowania.