Ilość osób w światyni

Ogłoszenie!!!

Pan Jezus żywy czeka na Ciebie w świątyni.

W czasie każdej Mszy św. w świątyni może uczestniczyć 34 osoby w odpowiednich odległościach na wyznaczonych obrazkiem miejscach( 28 w głównej nawie, 3 na podwyższeniu i 3 w bocznej kaplicy).

Na zewnątrz może też uczestniczyć w Mszy św. w odpowiednich odległościach 1 osoba na 15 m 2  jest nagłośnione.

Kościół jest codziennie otwarty cały dzień, a  o 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego miłosierdzia.

Można nas słuchać codziennie na Fm 87,6.

Pamiętam o Was wszystkich w modlitwie i też o nią proszę. Dbajmy o siebie nawzajem i trwajmy wspólnie na modlitwie. Niech Bóg nam błogosławi, a Matka Boża ma w opiece.

Ks. proboszcz

 

KOMUNIKATY DODATKOWY – Kuria w Rzeszowie

Od 20. 04. 2020 r., obowiązują nowe przepisy władz państwowych ustanawiające i regulujące rozmaite ograniczenia w czasie stanu epidemii.

W odniesieniu do życia Kościoła są one następujące:

  1. Podczas sprawowania kultu religijnego w kościele lub kaplicy może przebywać 1 uczestnik na 15 m kwadratowych powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult;
  2. W pogrzebie na cmentarzu może brać udział maksymalnie 50 osób, nie licząc osób sprawujących kult religijny i osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy do danego pochówku
  3. W kościołach, kaplicach i na cmentarzach uczestników obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie dotyczy osób sprawujących kult.
  4. Obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń w ramach działalności Kościoła, jak również wszelkiego rodzaju spotkań, zebrań i imprez.

 

Ponieważ nowe przepisy, w przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, nie ustanawiają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o tereny przykościelne, można przyjąć przez analogię z przepisami o pogrzebach, że na zewnątrz świątyni może w nabożeństwie brać udział do 50 osób, pod warunkiem zachowania przepisowej odległości 2 m osoby od osoby.

 

Brak możliwości komentowania.