Podkarpackie sanktuaria

PIELGRZYMKA PO SANKTUARIACH PODKARPACIA

Przy pięknej pogodzie, w radosnej atmosferze, z modlitwą i śpiewem na ustach, 8 czerwca 2019 roku o godz. 6:00 rano wyruszyliśmy autokarem spod kościoła na pielgrzymkę po Sanktuariach Podkarpacia. Każdy z nas zabrał ze sobą ręce pełne różnych spraw, trosk, intencji i podziękowań.

Pierwszym miejscem, do którego zawitaliśmy był Leżajsk – Sanktuarium i Klasztor Ojców Bernardynów. Tam u stóp Matki Bożej Pocieszenia, nasz Ksiądz Proboszcz odprawił Najświętszą Ofiarę polecając Bogu nas, nasze intencje i nasze rodziny. Napełnieni słowem Bożym rozpoczęliśmy radosny czas spotkania z Matką Bożą. Następnie wysłuchaliśmy koncertu organowego: niebywałe ich możliwości…, a także jeden z Ojców Bernardynów przedstawił nam historię bazyliki leżajskiej i opowiedział o istnieniu zakonu na tych ziemiach.

Kolejnym miejscem na naszej pielgrzymiej trasie było Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei, zwane też Sanktuarium Matki Bożej Tuligłowskiej. Dzięki uprzejmości tamtejszego Kustosza poznaliśmy życiorys tego miejsca oraz zostaliśmy obdarowani kalendarzami i książkami „Pozwólmy ogarnąć się miłości”, które także przywieźliśmy do naszej parafii i można je było pobrać do swoich domów. Przedstawialiśmy Matce Bożej swoje intencje, z którymi  każdy z nas przybył.

Jadąc dalej zatrzymaliśmy się w Jodłówce, gdzie wśród pól na Górze Świętej Marii znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Tam wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy film przygotowany przez Kapłana opowiadający o powstaniu tego Sanktuarium i o cudach mających tam miejsce. Następnie przeszliśmy do znajdującego się w pobliżu cudownego źródełka, z którego mogliśmy nabrać wody. Sława cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia i cudowne źródełko od wieków przyciągają wiernych przed jej ołtarz. W wolnym czasie można było odpocząć, skorzystać z placu zabaw oraz nabrać siły na dalszą drogę.

Pocieszeni troskliwym wzrokiem Maryi udaliśmy się do Jarosławia do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin. Tam Ksiądz opowiedział nam kilka słów o historii tego miejsca, a także przytoczył świadectwa ludzi, którzy dzięki modlitwie do Matki Bożej doświadczyli cudów w swoim życiu.

Ostatnim miejscem naszego pielgrzymowania do którego wyruszyliśmy była Bazylika Grobu Bożego w Przeworsku. Tam Ksiądz Katecheta mimo przygotowań do czuwania z młodzieżą na odpust, ofiarował nam chwilę swojego czasu, aby nas zapoznać ze znajdującymi się we wnętrzu kościoła obrazami i figurami oraz opowiedział nam o znajdującym się w bocznym ołtarzu Grobie Bożym. Mogliśmy także z bliska zobaczyć oraz ucałować skałę Chrystusowego Grobu Jerozolimskiego. Przybywają tam pielgrzymi nie tylko z Polski, ale i z innych krajów świata, aby pomodlić się i uczestniczyć we Mszy Świętej celebrowanej w Bożym Grobie i głosić chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego.

Czas szybko biegnie zwłaszcza na pielgrzymce. Po godzinie 16:00 opuściliśmy nasze ostatnie miejsce i udaliśmy się w drogę powrotną. Czas naszego pielgrzymowania ubogacaliśmy modlitwą różańcową, koronką, śpiewem, rozmyślaniem oraz wspólną rozmową. Był to krótki, ale niewątpliwie piękny czas spotkania z Matką Najświętszą i jej Synem, czas refleksji i dojrzewania w wierze. Pozwolił nam wzmocnić ducha i jeszcze radośniej swoim życiem świadczyć o miłości Bożej.

Dziękujemy naszemu organizatorowi – Księdzu Proboszczowi za wybranie tej trasy, na której mogliśmy zobaczyć tyle pięknych Sanktuariów podkarpacia. Czasami pielgrzymujemy do tak odległych miejsc kultu, a zdarza się, że zapominamy o miejscach obok nas, uświęconych modlitwą pokoleń niedaleko od nas. Podkarpacie to region ciekawych walorów krajobrazowych, kulturowych, ale i wiele miejsc gdzie można być blisko Pana Boga i chwalić Go za dzieło stworzenia.

Małgorzata Z.

 

 

Brak możliwości komentowania.