Wielki Czwartek – Eucharystia i Kapłaństwo

DZIEŃ KAPŁAŃSTWA „BEZ KSIĘŻY NIE MA EUCHARYSTII”

W Wielki Czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne, które jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. Podczas wieczerzy Pan Jezus ustanowił również sakrament Kapłaństwa. Te dwa sakramenty są ze sobą ściśle powiązane. Eucharystia jest nam niezmiernie potrzebna, by nasze życie było święte, a do sprawowania Najświętszej Ofiary potrzebni są Kapłani.

Kapłaństwo jest darem i powołaniem od Boga, tak jak Eucharystia jest tajemnicą. Tajemnicą jest i musi pozostać dlaczego tych, a nie innych wzywa Bóg do szczególnej bliskości ze sobą. „I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” ( Hbr 5,4). Tam, gdzie nie ma Kapłana, nie ma Eucharystii – nie ma ani Mszy Świętej, ani Najświętszego Sakramentu. Nikt nie może zastąpić Kapłana.

Kapłan w życiu chrześcijanina odgrywa wielką rolę. Życiem Kapłana kieruje święte powołanie, ale samo powołanie, mimo że jest podstawowym decydującym elementem nie wystarczy, by Kapłan był dobrym i świętym Kapłanem. W życiu każdego człowieka pojawiają się wątpliwości, nie ma człowieka, który byłby bez grzechu. Z każdej strony napotykamy się na pokusy. Nie ma ludzi doskonałych, a Kapłan to przecież też człowiek. Podejmując decyzję o poświęceniu swojego życia Bogu i ludziom, by nieść im dobrą nowinę, podejmuje najważniejszą decyzję w swoim życiu. Praca, jaką wykonuje Kapłan jest niezmiernie trudna i by mogła być odpowiednio pełniona potrzebny jest silny i dobry charakter; wsparcie wiernych w postaci modlitwy jest dla duchownych wielką pomocą. Każdy z nas oczekuje od Kapłana szlachetnej postawy, by był dla nas wzorem. Powinien być skarbnicą cnót, powinna bić od Niego świętość. Wiele się od Nich wymaga, ale bardzo często tylko wymaga, a nie daje się nic w zamian. Nie tylko my mamy wiedzieć o tym, że mamy liczyć na nich – Kapłanów,  ale także oni muszą wiedzieć, że mogą liczyć na nas. W tym szczególnym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia do naszego Księdza Proboszcza.

 

W łonie Twej Matki utkał Cię Bóg,

Byś był Pasterzem dla Jego trzód…

 

CZCIGODNY SŁUGO BOŻY!

Z tej okazji pragniemy życzyć Ci, Drogi Księże Proboszczu, by droga, na którą zaprosił Cię Chrystus – Najwyższy Kapłan była dla Ciebie drogą ku świętości. Niech stale wzrasta w Tobie miłość do Eucharystii. Niech w gorliwym i pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego wspiera Cię zawsze moc Ducha Świętego. Niech Twoje szlachetne powołanie siania ziaren Bożej Prawdy i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość. Życzymy dużo zdrowia i Bożego Błogosławieństwa w dźwiganiu codziennej duszpasterskiej posługi.

Dziękujemy za pasterską gorliwość i ukazywanie, jak piękny jest Chrystusowy Kościół i kapłaństwo, a także za Twoje wrażliwe serce.

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci, że w Swojej miłości obdarzyłeś naszego Księdza Proboszcza godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzamy Ci jego dzień dzisiejszy i wszystkie dni następne, prowadź Księdza Józefa i bądź z Nim. Czyń Go szczęśliwym Kapłanem i człowiekiem. Otaczaj życzliwymi ludźmi. Boże, sprawiaj, aby zawsze Tobie służył.

 

„Miłość i uśmiech niech Cię wiodą w aleje Twoich przyszłych dróg, a Twą kapłańską drogę niechaj ozdabia zawsze w łaski Bóg”

Szczęść Boże!

Brak możliwości komentowania.