Dzień Świętości Życia – Tak dla życia!

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA – DUCHOWA ADOPCJA

„I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5)

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w całym kraju obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, dzień ten, jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości na każdym jego etapie.

W tym uroczystym dniu, w naszym kościele, po raz siódmy  będziemy mogli podjąć lub odnowić to szlachetne dzieło. Od tego dnia przez 9 miesięcy, aż do dnia urodzenia, wiele dzieci zwłaszcza zagrożonych w swoim istnieniu, jest otoczonych troską, modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli. To wsparcie modlitewne umacnia również rodziców dziecka, aby mieli odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego dziecka z miłością i odpowiedzialnością. Duchowa Adopcja jest zadaniem dla wszystkich, którzy pragną działać na rzecz ocalenia poczętego życia. Przyczynia się ona do większego zaangażowania katolików w obronę nienarodzonych, pomaga również na nowo odkryć i zrozumieć wartość każdego ludzkiego życia.

Zachęcamy do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego! Włączmy się w to dzieło modlitewne, które kosztuje tak mało, a daje tyle dobrego.

Wspaniałe jest to, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, jakie dziecko uratujemy. Tylko Bogu jest ono wiadome – Bóg sam je nam wybiera. „Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu –  każdemu życiu ludzkiemu” – wzywał św. Jan Paweł II – „Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój i prawdziwą wolność, pokój i szczęście”.

Brak możliwości komentowania.