Żegnamy stary rok

ZAKOŃCZENIE ROKU

Minął kolejny rok. Tradycyjnie gromadzimy się na nabożeństwie dziękczynno – błagalnym w kościele. Uczestniczymy we Mszy św. i adoracji, śpiewamy psalm i hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, zanosimy do Boga nasze dziękczynienie i uwielbienie za wszystko, co otrzymaliśmy z Jego woli w minionym roku: za wszystko, co dobre i radosne, a także za chwile trudne i doświadczenia. Słowami „Suplikacji” przepraszamy za swoje grzechy i zaniedbania. Wraz ze starym rokiem mijają nie tylko dni przykre i złe, ale zapada w przeszłość także to, co było piękne w tym roku. Im bardziej przesuwa się nasze  życie poza granice wieku dojrzałego, tym bardziej to, co dawniej widzieliśmy w kategoriach przyszłości lub współczesności, traktujemy dziś już jako przeszłość. Nie możemy zawołać: ,,chwilo pozostań, jesteś taka piękna”. Dziś, gdy dane jest nam z łaskawości Pana przeżyć w świątyni na modlitwie ostatni dzień 2018 roku chcemy zanieść do Boga bogatego w miłosierdzie akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby. Za wszystkie łaski, którymi nas obdarzył. Za wszystkie dobre natchnienia, przez które nas nakłaniał do dobra. Za wszystkie te chwile świadectwa, które dawaliśmy wobec świata, o Nim, o Ojcu, który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.  Dziękując wołajmy: Jezu zostań w nas, Jezu połącz nas… złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas.

Całym sercem dziękujemy Ks. Proboszczowi za dar opieki duszpasterskiej, a także parafianom, którzy przekazywali swą ofiarę na cele kościelne i służyli pomocą. Bóg zapłać!

Brak możliwości komentowania.