Adwentowe oczekiwanie Pana

PRZYJDŹ PANIE JEZU

W imię Boże rozpoczęliśmy Adwent 2018. Z utęsknieniem czekamy na przyjście Pana. Czekamy, tak jak w Starym Testamencie naród wybrany czekał na Mesjasza. Z serca wyrywa się wołanie: „Przyjdź Panie Jezu, i nie spóźniaj się”.

Dobiega głos wielkiego pragnienia spotkania się ze Zbawcą: „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, Sprawiedliwego wylejcie chmury…” Przeżywanie Adwentu powinno nas mobilizować do uporządkowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana z czystym sercem. Każdy Adwent to czas nawrócenia, by jeszcze raz, ale już głębiej i pełniej, przebyć drogę Jezusa, która jest drogą Kościoła, w rozpoczynającym się roku liturgicznym.  Ma to być okres intensywnej wewnętrznej pracy nad sobą. W tym okresie bardziej aniżeli kiedy indziej uświadamiamy sobie prawdę, że Bóg przychodzi do nas, czeka na nas, przynosi nam swoje dary: zbawienie, miłość, miłosierdzie i pokój. Otwórzmy nasze serca, nasze domy na przyjęcie mającego przyjść Zbawcy – Jezusa Chrystusa i przygotujmy Mu godne u nas mieszkanie. Nie da się cofnąć czasu, warto jednakże z dawnej tradycji kultywować te piękne zwyczaje, jak nasz żywy udział w roratach.

Adwentu nadszedł czas

Miłością i spokojem

Dzielmy się wszyscy

W cichej radości

Która tkwi w nas

Na Bożą Dziecinę

Niech czeka każdy z nas.

Brak możliwości komentowania.