Odpust ku czci św. Józefa

ODPUST PARAFIALNY

1 maja 2018 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała doroczną uroczystość związaną ze świętem patronalnym parafii. Największa uroczystość po Bożym Narodzeniu i po Wielkanocy, czyli odpust parafialny – to czas szczególny dla całej wspólnoty, a przede wszystkim odkrycia na nowo Patrona, którym jest dla nas Święty Józef – oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.

Uroczysta Msza Święta odpustowa odprawiona została o godzinie 11:00. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Prałat Adam Samel wraz z dwoma Kapłanami wywodzącymi się z naszej parafii: Ks. Stanisławem Saj i Ks. Józefem Mucha. Na dwóch porannych Mszach Świętych Słowo Boże wygłosił Ksiądz Paweł Liszka.

Kapłani wygłosili pełną głębokiej refleksji uroczystą homilię. Przybliżyli wiernym postać Świętego Józefa jako Ojca, który jest wzorem dla nas wszystkich do naśladowania. By od Niego uczyć się życia, by od Niego uczyć się świętości. Byśmy nie bali się tak jak Święty Józef być dobrymi, łagodnymi i miłosiernymi. Całe swoje życie koncentrujmy na służbie Jezusowi, tak jak Święty Józef.

Kapłani kilka razy odwoływali się w swoim przemówieniu do Świętego Józefa, gdyż jest on przykładem codziennej relacji człowieka z Bogiem, jest mężem dialogu – rozmawia z Bogiem.

„Święty Józef na ziemi milczał, ale w Niebie rozkazuje” –  dlatego przychodźmy do Józefa i co On nam powie, to czyńmy.

Współcześni ludzie próbują często budować swoje szczęście z pominięciem Bożych przykazań, a my mamy iść za przykładem Świętego Józefa – który wiedział, że człowiek bez Boga sobie nie poradzi, nie będzie nawet w stanie siebie zrozumieć.

My parafianie mamy to szczęście, że ten wielki Święty patronuje naszej parafii i jest patronem naszego Księdza Proboszcza: „A szczęśliwy kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna”…

Eucharystię zakończyła uroczysta procesja wokół świątyni, odśpiewany hymn „Ciebie Boga wysławiamy” oraz Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Ważnym wydarzeniem przed odpustem była spowiedź, z której mogliśmy skorzystać, aby pobożnie przeżyć uroczystość.

Dzień odpustu jest także związany z możliwością uzyskania daru duchowego, jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy za siebie lub za zmarłych.

Polecajmy Św. Józefowi trudne sprawy, aby uprosił nam potrzebne siły, abyśmy mogli tak jak On służyć i miłować.

 

Dziękujemy Kapłanom za celebrowanie Mszy Świętej, wygłoszone Słowo Boże a także za udział w uroczystości odpustowej. Bóg zapłać!

Brak możliwości komentowania.