Dekoracja naszej świątyni

Wystrój naszej świątyni.

Żyjemy w świecie pełnych znaków i symboli, które posiadają swoje znaczenie. Codziennie posługujemy się różnymi znakami. Wszystkie można podzielić na znaki naturalne, umowne lub mieszane.  One wszystkie pomagają nam lepiej przeżywać otaczającą nas rzeczywistość.

Na temat kościoła i liturgicznego wyposażenia jego wnętrza, Sobór Watykański wymaga: „Do najszlachetniejszych dzieł ducha ludzkiego słusznie zalicza się sztuki piękne, zwłaszcza sztukę religijną i kościelną. Z natury dążą one do wyrażenia w jakiś sposób w dziełach ludzkich nieskończonego piękna Bożego. Są one tym bardziej poświęcone Bogu i pomnożeniu Jego chwały, im wyłącznie zmierzają tylko do tego, aby swoimi dziełami dusze ludzkie pobożnie zwracać do Boga. Kościół wymaga, aby style budowli sakralnych odpowiadały celom liturgicznym, zwłaszcza chwale Bożej.

 

Piękno naszej świątyni oraz troska o jej wystrój to wyraz gorliwości naszej wiary. Od kilku lat grupa osób z naszej wspólnoty parafialnej( Lucyna Wójtowicz, Bożena Piecuch, Małgorzata Zielińska, Halina i Józef Majka, Piotr Sarama) troszczy się oto, aby poszczególne okresy liturgiczne, święta i uroczystości kościelne i liturgiczne – owocniej przeżywać. Gratulujemy im ciekawych i ładnych pomysłów na wystrój świątyni, który pomaga nam skupić naszą uwagę  i myśl na Bogu.

Bardzo serdecznie dziękuję im za pomysłowość i otwartość na światło Ducha Świętego.  Niech dobry Bóg im błogosławi, a nasz patron św. Józef wyprasza potrzebne łaski.

Liczę na dalszą owocną współpracę służącą chwale Bożej i pożytkowi Ludu Bożego.

Ks. proboszcz

Oto kilka zdjęć na potwierdzenia ich zdolności.

 

Brak możliwości komentowania.